Bajes-brandbrief aan hoofd Justitiële Inrichtingen

De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt in een brief aan de hoofddirecteur eisen voor verbetering van de situatie in de gevangenissen. De brief, waar Crimesite over beschikt, is van vorige week, en geschreven naar aanleiding van recente geweldsincidenten in gevangenissen.

Door @Wim van de Pol

Eerder deze maand ontsnapte een psychologe in de bajes aan de dood. Uit recente cijfers blijkt een toename van geweldsincidenten in de bajessen.

Eind maart stuurde Rob Minkes van de COR ook al een brandbrief. In de nieuwe brief van 25 juli schrijft Minkes dat geweld tegen DJI-personeel ‘extreem’ is toegenomen terwijl de bevolking in de inrichtingen juist terugloopt. De COR pleit voor meer kwaliteit en opleiding van personeel en betere organisatie en verdeling van gedetineerden over de inrichtingen. Ook wil de COR dat er geen inrichtingen meer worden gesloten.

Niet serieus

Volgens de COR voelen medewerkers ‘zich niet serieus genomen en gesteund’ door de directie:

Het personeel moet weer op de eerste plaats komen, want bij de medewerkers heerst de overtuiging dat zij meer worden gestraft dan de justitiabelen. (…) De angstcultuur overheerst onder de DJI- medewerkers, de medewerker komt niet op de eerste plaats.

De COR eist dat binnen twee weken na ontvangst van de brief DJI met een voorstel komt hoe de directie het contact met de medewerkers weer gaat herstellen. Volgens de COR is de bestuurlijke aandacht voor de werkvloer ‘dramatisch laag’.

Tekort

De COR vindt ook dat er steeds “netto” te weinig bewaarders en beveiligers aan het werk zijn in de bajes:

Op alle fronten bestaat binnen DJI een tekort aan personeel met alle gevolgen van dien voor de veiligheid voor zowel medewerkers als justitiabelen.

DJI heeft volgens de COR de personele inzetbaarheid en ‘kostprijsfinanciering’ niet op orde. De COR wil dat DJI binnen twee weken opdracht geeft om in alle inrichtingen precies na te gaan hoe groot het personeelstekort is.

De COR schrijft met de hoofddirecteur ‘in dialoog’ te willen gaan over het bereiken van een oplossing voor de problemen.

Zie:

Kritiek op sleutelproeven in de bajes

‘Onrust in PI Alphen aan den Rijn’

Cijfers: zeer veel drugsgebruik in gevangenissen