Klagen leidt tot zwaardere straffen

In Engeland wordt in toenemende mate een beroep gedaan op het Unduly Lenient Sentence-programma. Via dit programma kunnen personen (en niet alleen de slachtoffers) verzoeken om in bepaalde rechtszaken zwaardere straffen uit te delen. Vorig jaar leidde dat tot 141 zwaardere vonnissen. 

In 2015 werden in 101 gevallen strengere straffen uitgesproken. Er is dus sprake van een aanzienlijke verhoging. In totaal zijn er in 2016 837 herzieningsverzoeken gedaan in het kader van het Unduly Lenient Sentence-programma.

Levenslang

In de 141 zwaardere straffen gaat het onder andere om 41 zedenmisdrijven, 19 gevallen van ernstige mishandeling en 16 overvallen. Veertien verdachten van zedenmisdrijven die waren vrijgesproken belandden alsnog in de cel. De gevangenisstraf van een verkrachter en een poging tot moord werd omgezet tot levenslang. Van verschillende verdachten werd de taakstraf veranderd in een daadwerkelijke gevangenisstraf.

Volgens de BBC is de stijging op het beroep op het Unduly Lenient Sentence-programma marginaal, gezien de 80.000 zaken die jaarlijks door The Crown Court worden afgehandeld in Engeland.