Kritiek op sleutelproeven in de bajes

De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in het Algemeen Dagblad kritiek op het idee dat gedetineerden vaker de sleutel van hun eigen cel in beheer krijgen. Daarmee wordt momenteel geëxperimenteerd.

Zelfredzamer

Er zijn experimenten in Arnhem, Dordrecht, Heerhugowaard en Zaandam. Tientallen gevangenen krijgen de sleutel van hun eigen cel zodat er voor bewaarders veel minder werk is. Op deze manier kunnen gedetineerden tot 21.30 zelf uit hun cel komen om naar arbeid, luchten of recreatie te gaan. De bedoeling van DJI is dat gedetineerden zelfredzamer worden. Dat betekent bijvoorbeeld ook: eigen intranetverbindingen waar boodschappen op kunnen worden doorgegeven. Bewaarders hebben daardoor meer tijd en kunnen zo de kwaliteit van het werk verbeteren en betere aandacht aan de bevolking geven.

Positief?

Rob Minkes, de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen, zegt:

Er is te weinig toezicht op deze jongens. Deze gevangenen mogen alles zelf doen, zonder toezicht. Het risico is daardoor groter dat ze doorgaan met hun criminele zaakjes, want ze kunnen langdurig en ongestoord met elkaar kletsen. Ook is het eenvoudiger om bijvoorbeeld drugs te verhandelen.

Minkes vindt dat niet duidelijk is of er een positief effect is op het gedrag van gedetineerden.

Hij zegt ook eraan te twijfelen of bewaarders werkelijk de kwaliteit van hun werk zien verbeteren. Ze vatten het vooral op als een ordinaire bezuiniging op personeel.