Een geluidsopname maakt het verschil (COLUMN)

Een geluidsopname maakt het verschil (COLUMN)

Een cliënt runt sinds jaar en dag een tuin-centrum waar diverse soorten kweekartikelen te koop zijn. Kweekbakjes, warmtelampen en kweekschema’s vormden onderdeel van het assortiment. Nadat handhavers van de gemeente in 2015 en 2017 naar binnen waren gegaan op basis van een vermoeden van overtreding van de Opiumwet werden diverse goederen in beslaggenomen.

Het doel heiligt (alweer) de middelen (COLUMN)

‘Het voorstel leidt tot een ernstige beperking van het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens omdat het gaat om zeer veel (vaak bijzondere en “gevoelige”) persoonsgegevens met vele verwerkingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.’ Gaat dit over wetgeving gemaakt door een totalitair regime waarbij de overheid de privacy regels van haar onderdanen met voeten treedt?

Ennetcom en Encrochat en het onrechtmatige bulk-onderzoek (COLUMN)

In 2016 werden de servers van het bedrijf Ennetcom in Canada gekopieerd waardoor justitie de beschikking kreeg over miljoenen versleutelde berichten. Sinds 2016 wordt er uitvoerig onderzoek verricht naar deze bulk data en tracht men uit deze miljoenen berichten strafbare handelingen te distilleren. De Ennetcom-data en de miljoenen buitgemaakte berichten vormen de basis van tientallen strafrechtelijke […]

Rechtssysteem functioneert niet en moet worden herzien (COLUMN)

Menig lezer zal de titel van deze column op z’n mist verbazingwekkend noemen zo niet overdreven, nu de Nederlander over het algemeen een rotsvast vertrouwen heeft in onze rechtsstaat. Toch moet het worden gezegd. We zitten met een niet goed, althans niet optimaal, functionerend rechtssysteem waarin, als je onschuldig bent en ten onrechte veroordeeld bent, […]

Arnhemse villamoord schandvlek voor ons strafproces (COLUMN)

Niet snel zal ik de zitting in de zaak van de Arnhemse villamoord in augustus 1999 bij de rechtbank te Arnhem vergeten. Die dag sprong één van de verdachten over de tafel om ongehinderd op een getuige, tevens verdachte, in te beuken. ‘Leugenaar, vuile leugenaar’, zo werd er door de aanvaller luid door de zittingszaal […]

Is de rechtsstaat er voor de burgers? (COLUMN) 

Een grondbeginsel van onze rechtsstaat is dat zowel bij het maken als bij het uitvoeren van wetten zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de belangen van burgers. Het is zonder meer verbijsterend dat onze overheid jarenlang dit grondbeginsel met voeten heeft getreden door onschuldige burgers ten onrechte te beschuldigden van fraude, en ze jarenlang […]

Hard oordeel over privacyschending door OM (maar zonder enig gevolg)

Regelmatig zijn we op de televisie of in de krant getuige van stoer en doortastend politie-optreden gericht op het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Rennende en zwaar bewapende politieagenten die een woning doorzoeken, mensen arresteren of eenheden die op straat een voertuig stoppen en de inzittenden met veel geweld arresteren. We zien het steeds vaker in […]

Inlichtingendiensten hebben lak aan de wet (COLUMN)

In 2018 werd de omstreden inlichtingenwet ingevoerd, in de volksmond beter bekend als de “Sleepwet”, dit vanwege de tot dan toe ongekende mogelijkheden tot het onderscheppen en vergaren met een soort sleepnet van omvangrijk dataverkeer.

Onrechtmatige opsporing: het mag niet langer zonder consequenties blijven (COLUMN)

Processen-verbaal die niet blijken te kloppen. Opzettelijk achterhouden van ontlastende stukken. Het spreken van onwaarheden en/of onvolkomenheden door verbalisanten tijdens verhoren. Het tappen en het verrichten van opsporingshandelingen zonder de vereiste juridische grondslag. Het inschakelen van burgers bij de opsporing zonder dat dat ook maar in enig proces-verbaal vermeld staat. Het vervolgens verzwijgen van deze […]

Mr Big: verwerpelijke undercover-methode (COLUMN)

In december 2010 werd in Kaatsheuvel een overleden vrouw aangetroffen in de achtertuin van haar woning, liggend naast haar fiets. Buren hadden een ijzingwekkende schreeuw gehoord en haar partner Wim S. trof zijn overleden partner in de tuin aan en belde de politie. Vanaf dat moment begon voor hem een nachtmerrie die tot op de […]