Advocaat berispt over betaling aan Fred Ros (UPDATE)

De Amersfoortse advocaat John Peters is tuchtrechtelijk veroordeeld tot een maand voorwaardelijke schorsing met proeftijd van twee jaar door de raad van discipline in Utrecht. Advocaat Peter Plasman stelde dat Peters probeerde zijn toenmalige cliënt (en kroongetuige) Fred Ros weg te kopen.

Door @Wim van de Pol

De raad heeft twee van de vier klachten van Plasman gegrond verklaard.

Peters heeft zich in 2014 ten onrechte voor het gerechtshof Amsterdam voorgedaan als raadsman van Ros, vindt de raad. Hij had enkele weken ervoor, op 5 februari 2014, een bericht van Plasman ontvangen waarop stond dat Ros ‘vooralsnog’ niet wilde wisselen van advocaat. Peters zegt dat Ros hem nog diezelfde dag telefonisch bevestigde dat hij Plasman zeker wilde verlaten. Maar de raad kan daar niets mee en stelt dat ‘op geen enkele wijze is komen vast te staan’ dat Ros dit inderdaad wilde.

Horloge

Peters heeft erkend dat hij voor februari 2014, tijdens één van zijn bezoeken aan Ros (foto rechts) in het huis van bewaring aan Ros een horloge heeft gegeven. Volgens Peters was dat horloge een replica was van het merk Patek Philippe van tussen de 100 en 150 euro. De raad stelt ook vast dat Peters een bedrag van minimaal 4.000 euro contant aan Ros ter beschikking heeft gesteld.

Cash

Volgens Peters was dat op verzoek van Ros die met dat geld een onbetaalde rekening aan Plasman wilde voldoen. Daarna zou Plasman de dossiers pas willen overdragen, zodat Peters de nieuwe advocaat kon worden. Hoe dat ook zij, de raad vindt de cash betaling niet in overeenstemming met de richtlijn van de Orde van Advocaten. De titel van de betaling was niet duidelijk. Geldleningen en provisies zijn verboden. Bovendien: advocaten mogen in beginsel alleen girale betalingen verrichten in het kader van hun praktijkuitoefening.

De raad vindt verder de klacht dat Peters door bleef gaan met Ros contact te zoeken nadat de klacht was ingediend, ongegrond.

Spel

De raad vindt ook niet bewezen dat Peters zonder dat Ros dit heeft verzocht een brief aan Plasman stuurde met een verzoek te behandeling over te nemen:

Immers niet kan worden uitgesloten dat Ros verweerder (Peters) inderdaad heeft verzocht klager (Plasman) te berichten de zaak van hem over te nemen en dat Ros vervolgens, toen klager contact met hem opnam om te verifiëren of dit juist was, tegen klager (Plasman) heeft gezegd dat dit niet zo was.

De Telegraaf schrijft woensdag dat Peters Ros wilde ‘ronselen’, dat blijkt echter niet volgens de raad. De raad laat juist alleszins de mogelijkheid open dat Ros een spel speelde met Peters en hem aan het lijntje hield en dat deze te goeder trouw was.

Plasman reageerde in maart vorig jaar in RTL Boulevard nadat het verhaal in het Passage-proces naar buiten was gekomen. Peters kondigde daarop aan aangifte van smaad te zullen gaan doen.

Hoger beroep

Frank van Ardenne, de advocaat van Peters:

Er was geen sprake van ‘kopen’ of ‘ronselen’ van een zaak. Dit is ook de belangrijkste reden waarom cliënt in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak. Hij is benaderd door een potentiele nieuwe klant die hem verzocht de behandeling van de strafzaak over te nemen. Vervolgens heeft hij 4000 euro uitgeleend. Client realiseert zich dat het beter was geweest indien hij hierover contact had opgenomen met de deken.

De gehele uitspraak.

Lees meer over de kwestie en de mogelijke achtergronden:

‘Ros verkocht niet bestaande Lamborghini’

Ros: ‘De rekening werd te hoog’

Aangifte tegen advocaat Plasman om Ros

‘Advocaat betaalde geld aan Ros’