Bandidos MC is nu een verboden club

De rechtbank Utrecht heeft Bandidos Motorcycle Club Holland (BMC) verboden. De club is woensdag door de rechter ontbonden omdat de club in strijd is met de openbare orde. Ook de activiteiten van de buitenlandse tak zijn in strijd is met de openbare orde.

Aanwezigheid

De rechtbank moest beslissen in een civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie twee verzoekschriften bij de rechtbank had ingediend, één tegen de internationale motorclub en één tegen de Nederlandse afdeling van BMC.

Met deze beslissing is alle uiterlijke vertoon van de Bandidos per direct niet meer toegestaan.

Wereldwijd

De rechtbank vindt dat BMC en BMC Holland (informele) verenigingen zijn. BMC hanteert wereldwijd dezelfde naam, website en clubkleding. De leden hebben overal sterk vergelijkbare regels en kunnen deelnemen aan mondiale evenementen. Op de internationale website staat ‘Holland’ vermeld. Ook in Nederland zijn er gezamenlijke regels en vinden er landelijke bijeenkomsten plaats die bezocht worden door leden van verschillende chapters.

Wetteloos

De Bandidos typeren zichzelf volgens de rechtbank als wetteloos en hanteren slogans die gewelddadige boodschappen bevatten. Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd. De rechtbank constateert dat die wetteloosheid ook feitelijk bestaat omdat een groot aantal leden dat betrokken is geweest bij strafbare feiten.

Beloningen

Uitdelen van patches en andere gebruiken ziet de rechtbank als beloningen voor het plegen, en stimuleren van geweld. Een voorbeeld is de onderscheiding “expect no mercy”-patch, die wordt uitgereikt na plegen van ernstig geweld. De rechtbank oordeelt al met al dat de cultuur van Bandidos en het daaruit volgende gedrag structureel is.

Een verbod is daarom noodzakelijk om de samenleving te beschermen, aldus de rechtbank.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse rechtbank een MC verbiedt. Tien jaar geleden faalde een dergelijk verzoek, om chapters van de Hells Angels te verbieden. Tegen Satudarah MC is ook in een civiele procedure een verbod geëist, die zaak loopt nog.

De vereniging wordt nu ontbonden en een vereffenaar zal de financiële kant van de zaak afwikkelen.

Zie ook:

Nieuwe wetten tegen georganiseerde criminaliteit

Kan procedure tegen Bandidos succesvol zijn?

Leden grote MC’s hebben vaak strafblad