Belgische gevangenissen blijven overvol

De overbevolking van de Belgische gevangenissen is nog niet opgelost. Er zijn nu zo'n 12.000 gedetineerden terwijl er maar 9.400 plaatsen zijn. De situatie in de gevangenissen zijn erg slecht, stelt de Belgische Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, dat beweert dat gevangenissen 'opslagplaatsen' zijn geworden.

Als voorbeeld noemt de commissie onder meer dat de lakens maar twee keer per jaar worden gewassen, dat gedetineerden maar een of twee keer per week mogen douchen en overwerkte cipiers.

 

Er wordt gevreesd dat de cipiers gaan staken. Gevangenen zouden dan hun meest elementaire rechten verliezen, zoals bezoek van een advocaat of het legen van de urinoirs. Ook zouden er dan geen maaltijden of medicijnen verdeeld worden. De Belgische afdeling van het Internationaal Observatorium van Gevangenissen wil daarom dat er een minimumdienstverlening komt.

België kampt al jaren met te veel gedetineerden. In Nederland worden sommige gevangenen opgevangen. Zo zitten in de gevangenis in Tilburg enkele honderden Belgische gedetineerden.

Ook in de gevangenis in Tilburg zou sprake zijn van overbevolking. Er zouden zes tot acht personen op een cel zitten en ook hier zou het personeel overwerkt zijn.