De Curaçaose Kustwacht en de rotte appels

Dinsdag, onderbreekt een groep kustwachters op Curaçao opnieuw het werk. Deze keer richt hun onvrede zich tegen collega’s die ze als niet-integer beschouwen en dus een veiligheidsrisico voor hen zouden betekenen.

Door onze correspondent 

Zoals Crimesite vorige week dinsdag publiceerde had maandag een groep van ongeveer 25 kustwachters het werk neergelegd uit bezorgdheid voor hun veiligheid na hun werktijd. Ze waren ze bang voor eventuele bedreigingen door criminelen na diensttijd. In tegenstelling tot hun politiecollega’s dragen ze dan geen wapens, terwijl ze regelmatig in hun vrije tijd ernstig bedreigd worden door criminelen. Deze zaak speelt al vanaf december 2014.

Bewapening na diensttijd

De groep uitte toen hun bezorgdheid in een brief aan de minister van Justitie Nelson Navarro en stelde hem een ultimatum om te reageren en eerder genomen besluiten inzake bewapening na diensttijd, uit te voeren. De minister heeft in een brief van vrijdag 12 januari aan de politiebond NAPB uitgelegd dat hij het reeds opgestelde wapenbeleid niet kan uitvoeren zolang het Onderzoek Baywatch niet is afgerond.

Baywatch

Baywatch is een onderzoek naar mogelijke drugshandel van kustwachters, drie van hen zijn daarvoor inmiddels gearresteerd. De minister sluit niet uit dat er nog enkele ‘rotte appels’ in de Kustwacht zitten en dat er mogelijk nieuwe arrestaties volgen.

Een bestuurslid van de Politiebond, mevrouw Soraida Cicilia, laat aan het Curaçaose dagblad Amigoe weten dat de situatie waarbij medewerkers van de Kustwacht waarvan collega’s vermoeden dat ze niet integer zijn met hen moeten samenwerken, niet acceptabel is. Dat is simpelweg te gevaarlijk.

Het nog steeds functioneren van mogelijk niet-integere kustwachters alsmede onbewapend naar huis gaan, twee potentieel gevaarlijke situaties, zijn de redenen waarom het werk dinsdag weer wordt onderbroken voor een vergadering op het kantoor van de Politiebond. Het bestuur zal de laatste brief van de minister met de leden bespreken en deze zullen een beslissing moeten nemen over eventuele volgende stappen.

Onveilig

Volgens mevrouw Cicilia is het gevoel van onveiligheid onder de kustwachters groot. Er zit geen toegevoegde waarde in de beslissing van de Minister om de bewapening van de kustwachters buiten diensttijd uit te stellen totdat Baywatch is afgerond. De gearresteerde kustwachters waren wél in het bezit van vuurwapens en hebben banden met de onderwereld die ook bewapend is.

De eventuele ‘rotte appels’ zullen ongetwijfeld ook bewapend zijn en het niet bewapenen van integere kustwachters maakt dus geen verschil. De Politiebond is van mening dat het reeds genomen wapenbesluit onmiddellijk uitgevoerd dient te worden.

Aan de wal

Als het aan de Politiebond ligt gaan de kustwachters niet de zee op voor anti-drugs acties, zolang zij hun werk niet veilig kunnen doen en buiten diensttijd zichzelf en hun familie niet kunnen beschermen.

Er worden regelmatig grote partijen drugs in beslaggenomen en de eigenaren daarvan schuwen geweld en moord niet, zoals al vaak is gebleken.

‘Samen Sterk’

Op de website van de Kustwacht Caribisch Nederland is niets te lezen over de huidige onrust. Wel is er een sollicitatieformulier te downloaden voor gegadigden die het motto van de Kustwacht: Samen Sterk, willen waarmaken.