Een mysterieuze verdachte in een coke-dossier

In een onderzoek naar de vangst van bijna 500 kilo cocaïne in april van dit jaar in een container met bananen uit Colombia duikt andermaal informatie op over corruptie bij de Douane in de Rijnmond. Vrijdag is er in Amsterdam een zitting in de zaak.

Door @Wim van de Pol

In het dossier waar Crimesite inzage in had is er sprake van een mysterieuze verdachte die een en ander lijkt aan te sturen maar verder onbekend is gebleven.

Het Openbaar Ministerie probeert grote cocaïnetransporten in Rotterdam zoveel mogelijk als op zichzelf staande zaken voor de rechter te brengen. Enerzijds is dat logisch, om het simpel te houden. Anderzijds kunnen op die manier kunnen ook lastige vragen van advocaten en journalisten over relaties met andere zaken – en gevoeligheden, zoals corruptie bij de Douane – beperkt worden gehouden. Ook met onderzoek 26Riesling, van het landelijk parket naar de 498,55kilo (blokken met stempel van een David-ster), zullen er vragen rijzen over wat de verbanden met andere zaken zijn. In april werd de inbeslagname stil gehouden in verband met het onderzoek dat in juni naar buiten werd gebracht.

Fruitbedrijf

Vrijdag staan er acht verdachten in een pro forma-ztting in Amsterdam voor de rechtbank op verdenking van invoer van cocaïne. Daaronder zijn Jerry R., directeur van een fruitbedrijf uit Bleiswijk en Harry F. en Rob van A. van een vrachtwagenbedrijf uit de Rijnmond. Die laatste kwam vorig jaar bij toeval in beeld, volgens het dossier, nadat er informatie van het National Crime Agency (NCA) in Engeland was gekomen over een vertakking van een onderzoek naar de Londenaar Graham Piper, die contact zocht met onder meer Van A. en hem ontmoette op Schiphol. Maar Piper kwam vast te zitten in Engeland en dat onderzoek liep dood. Ook een verdachte compagnon van Piper – een 48-jarige Nederlander die deels in Duitsland woont – kwam niet meer aan de orde. De recherche richtte zich op het transportbedrijf van Van A. en Henk F.

Of de verdenking werkelijk zo ontstaan is, dat is onzeker. Vaststaat wel dat dit bedrijf AFE vanaf dat moment werd verdacht van het ophalen van containers met drugs uit de haven en het uithalen van cocaïne uit containers.

Uithalen

De recherche weet aan het begin van dit jaar microfoons te verstoppen in een vergaderruimte bij AFE, omdat dit volgens justitie ‘een criminele ontmoetingsplaats’ is, waar drugstrajecten worden besproken. Er blijken andere verdachten over de vloer te komen. Ze zijn eigenaar van (fruit)bedrijven die containers uit Zuid-Amerika importeren, zoals Jerry R., die uiteindelijk verdacht wordt van het tranpsport van bijna 500 kilo. De opgenomen gesprekken geven de politie ook aanwijzingen voor verschillende andere transporten in februari en maart.

Op zeker moment neemt op 5 februari ene “Chris” het woord in die ruimte. De politie neemt zijn stem op, hij zegt:

Ik zal het kort even samenvatten. Ja we hadden de vorige keer beetje een discussie maar we hebben elkaar handen geschud, zand erover. Ik heb dus die BL [bill of lading] van vorige week afgegeven. lk zit nu met die streep te praten. Die zegt tegen mij dat dinsdag, ik zal het je laten zien, dat zijn die bananen zeg maar…

Uit dit gesprek concludeert de recherche dat deze Chris kennelijk een contact heeft met een ‘streep’. Een “streep” is jargon voor een platte douane-ambtenaar. Ter sprake komt ook dat sommige transporten veilig binnen kunnen komen als een “streep” zijn medewerking verleent.

Rol

Wie Chris is, of wat zijn functie is, daar wordt in het dossier verder niet over gerept. Dat is wel een relevante vraag omdat hij kennis lijkt te hebben van veel meer transporten van drugs en zijn rol ook een coordinering en samenwerking lijkt te suggereren. Het kan niet anders of in de rechtszaak zullen advocaten en mogelijk de rechtbank meer willen weten over de rol van deze Chris en of er meer informatie is over corrupte douaniers. Naar twee van corruptie verdachte douaniers lopen nu immers grote rechtszaken. Zou met de genoemde streep misschien douanier Gertie V. worden bedoeld?

De laatste berichten over de cocaïne en corruptie in de Rotterdamse haven:

Wraking in havenproces afgewezen (UPDATE)

Verdenkingen haven-corruptie breiden zich uit

Waarom de zaak van Henk E. een wespennest is