Etnisch profileren structureel (VIDEO)

Etnisch profileren door de politie gebeurt structureler en komt vaker voor dan gedacht. Dat blijkt uit interne rapporten van de politie die het KRO-NCRV programma Brandpunt vandaag publiceert. Van een groep onderzochte agenten gaf 41% toe soms te letten op ethnische afkomst bij het aanhouden van verdachten.

Het tv-programma wist met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur de hand te leggen op een intern onderzoek van de politie-eenheid Oost-Brabant, een rapport getiteld ‘Ethnic Profiling’.

Resultaten

Daaruit blijkt dat één op de vijf agenten bepaalde etnische groepen staande houdt omdat ze denken dat deze groepen eerder bepaalde vormen van criminaliteit plegen. 41% van de agenten geeft toe dat soms te doen. Een kleine minderheid van 14% zegt nooit op basis van etniciteit iemand te controleren.

Reportage

Brandpunt-verslaggevers volgden een politieteam in Amsterdam om te zien hoe agenten in de praktijk omgaan met het fenomeen etnisch profileren.

Te grote rol

Het onderzoek onder ruim 500 politiemensen is een van de schaarse onderzoeken naar de mate waarin etnisch profileren voorkomt binnen de politie. “De algehele conclusie is dat het merendeel van de dienders binnen Oost-Brabant etniciteit een te grote rol laat spelen en daarbij overtuigd is dat die werkwijze gerechtvaardigd is”, concludeert de onderzoeker.

Korpsleiding

Uit de documenten die Brandpunt publiceert, blijkt ook dat de korpsleiding al jaren worstelt met het probleem. Onder de noemer ‘De Kracht van het verschil’ is een landelijk programma opgezet om onder meer etnisch profileren tegen te gaan en om meer diversiteit binnen het korps te realiseren.

Zie ook:

Politie ontkent discriminatie

“Etnisch geprofileerden” slaan terug (VIDEO)

Amsterdamse recherche veel te wit

‘Politie discrimineert in Nederland structureel’