FC Chabab vrijgepleit van witwassen

Minister Opstelten van Justitie pleit FC Chabab vrij van witwassen van crimineel geld en competitievervalsing. Volgens de minister, in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer, heeft een onderzoek van het landelijk parket naar de voormalige hoofdsponsor van FC Chabab geen betrekking op het witwassen van drugsgelden via deze vereniging. Wel is de voormalige hoofdsponsor van de club zelf veroordeeld voor hasjhandel. 

Chabab uit Amsterdam Nieuw West komt uit in de Zondag Topklasse van het amateurvoetbal. In juli 2012 kwam de club landelijk in het nieuws vanwege de sponsorrelatie die het in augustus 2009 met een Amsterdams cateringbedrijf was aangegaan. De eigenaar van dit bedrijf is in juli 2012 veroordeeld voor handel in softdrugs.

FC Chabab trad daags na deze publicaties naar buiten met de mededeling dat zij deze sponsorovereenkomst reeds in juli 2011, op het moment van aanhouding van de toen nog verdachte eigenaar, eenzijdig opgezegd. Volgens voorzitter Khalid Berdouni bleven publicaties over deze relatie en hiermee samenhangende vermeende witwasconstructies regelmatig in de pers opduiken: ‘Tegen deze verdachtmakingen konden we ons onmogelijk verweren, anders dan bij herhaling afstand te nemen van de praktijken van de voormalig sponsor. FC Chabab was nimmer onderwerp van onderzoek. Diverse kranten en andere media hebben helaas een ander en onjuist beeld naar buiten gebracht’.

Eind oktober 2012 kwam weekblad VI met een groot artikel waarin de club opnieuw in kwaad daglicht werd gesteld. FC Chabab zou zwart geld witwassen en hiermee feitelijk de competitie vervalsen. Het beeld van een malafide club werd versterkt door opmerkingen in het tijdschrift als zouden de KNVB en het voor de club belangrijke stadsdeel Nieuw West, waarmee al jaren onderhandeld over een nieuwe accommodatie, ‘liever kwijt dan rijk zijn’.

Naar aanleiding van deze publicatie zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Justitie en de Minister van Sport. Daaruit blijkt nu dat er geen drugsgeld bij FC Chabab aanwezig was. De club zegt blij te zijn met de beantwoording van de vragen door de Minister en voelt zich volledig gerehabiliteerd. Chabab zegt veel schade te hebben ondervonden doordat zij als promovendus naar de Topklasse voortdurend in verband werd gebracht met zwart geld of malafide praktijken. Vele sponsoren hebben vanwege de negatieve publiciteit de relaties met onze club aangehouden of zelfs verbroken.

Uit de beantwoording van de kamervragen dat bij het Openbaar Ministerie geen veroordelingen bekend zijn van witwassen en competitievervalsing in Nederland bij voetbalclubs. Overigens is voetbalclub De Dijk uit Amsterdam ook in verband gebracht met crimineel geld.

Zie ook: