Kamervragen over verdwenen Teeven-tap

In de Tweede Kamer willen SP, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks van de minister van Veiligheid en Justitie meer uitleg over mogelijk met opzet gewiste tapgesprekken tussen oud-staatssecretaris Fred Teeven en zijn partijgenoot Jos van Rey. Hieronder de vragen:

1

Wat is uw reactie op de uitzending ‘De Teeven-tap’ van Argos van 6 juni 2015?

2

Wat is uw reactie op de kritiek van de wetenschappers op het onderzoek van de Auditdienst Rijk over het onderzoek naar een falend tapsysteem? Bent u bereid specifiek te reageren op het artikel van Van Koppen en zijn conclusies dat er een aantal omstandigheden is ‘die beter passen bij een scenario er is doelbewust iets gedaan in plaats van een scenario er is toevallig een storing geweest’?

3

Deelt u de mening dat onduidelijkheden over het verdwijnen van tapgesprekken weg moeten worden genomen in verband met de integriteit van de opsporing en de zorgvuldigheid van de bewijsgaring in strafzaken? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat het onbevredigend is dat essentiële vragen tot op heden niet beantwoord zijn, zoals de vraag wat de precieze oorzaak was van de storing, waarom het back-upsysteem niet heeft gewerkt, waarom getapte gesprekken niet in de buffer zijn blijven hangen, waarom het systeem zonder toestemming handmatig opnieuw is opgestart en waarom hier geen proces-verbaal van is opgemaakt? Zo niet, waarom niet?

5

Bent u van mening dat er alles aan gedaan is om de waarheid en de exacte gang van zaken op 20 september 2012 op tafel te krijgen? Zo niet, hoe kan dat naar uw mening worden bewerkstelligd? Kunt u uw antwoord toelichten?

6

Wat is uw reactie op de rol van de leverancier bij het onderzoek door de Auditdienst Rijk? Deelt u de mening dat in een gevoelige zaak als deze dit bedrijf openheid van zaken dient te geven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u het betreffende bedrijf bewegen tot openheid van zaken?

7

Op welke wijze is gegarandeerd dat alleen de overheid zelf zeggenschap heeft over de opgeslagen data, waar onder tevens moet worden verstaan het direct geïnformeerd worden als er, door wat voor oorzaak dan ook, data verloren raken of verloren dreigen te raken?

Meer over de avonturen van Fred Teeven in het boek Fred en de Wet.