‘Kwaliteit rechtspraak holt achteruit’

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak waarschuwt het kabinet dat de kwaliteit van de rechtspraak snel achteruit gaat als er nog meer wordt bezuinigd. Rechters werken 50% over, aldus Frits Bakker tegen de NOS. ‘Ze plegen roofbouw op zichzelf.’

Concurreren

‘Dat kan niet continu. Dan gaat onherroepelijk de kwaliteit van hun werk naar beneden,’ zegt Bakker.

Bakker onderhandelt momenteel met de minister van Justitie over het budget voor de rechtspraak, waarop de afgelopen jaren al flink is bezuinigd. Bakker vindt het onjuist dat het budget voor de rechtspraak bij Justitie moet concurreren met dat van de politie, het gevangeniswezen en het Openbaar Ministerie. De rechtspraak is volgens hem niet zomaar een overheidsdienst

Bijl

Hij vindt dat een goede rechtspraak zo belangrijk is dat minister Ard van der Steur voor de rechterlijke macht een uitzondering moet maken en de rechtspraak onafhankelijk van de begroting moet financieren.

Bakker:

Zonder de rechter is samenleven in dit land niet mogelijk.

Bakker stelt dat een onafhankelijke en goede rechtspraak cruciaal is. Anders leggen we volgens hem ‘de bijl aan de wortels van de samenleving’.