Demmink-stukken uit cel gehaald

Afgelopen januari is tijdens een celinspectie bij Hüseyin Baybasin in de gevangenis van Nieuwegein zijn strafdossier weggehaald. Dezelfde dag kreeg hij zijn dossier terug, behalve een aantal stukken die betrekking hebben op een strafrechterlijke procedure die hij voert tegen de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Een klacht van Baybasin hierover is gegrond verklaard.

 

Door Wim van de Pol

Baybasin is in 2002 tot levenslang veroordeeld voor het uitlokken van twee liquidaties. Op dit moment heeft de Hoge Raad een herzieningsverzoek in zijn zaak in behandeling. Baybasin heeft tegen secretaris-generaal Demmink verschillende procedures gevoerd. Demmink heeft volgens Baybasin in Turkije kindermisbruik gepleegd. Volgens een Turks rapport zou Demmink hiermee zijn gechanteerd en onder Turkse druk het onderzoek tegen Baybasin hebben ingestoken, waarbij bewijs zou zijn vervalst.

Het landelijk parket in Nederland heeft aangiftes van beweerde slachtoffers en van Baybasin tegen Demmink niet in behandeling genomen.

acht enveloppen

Op 26 januari van dit jaar was er een celinspectie op de cel van Baybasin in Nieuwegein. Dat was niet iets bijzonders, volgens zijn advocaat liet de directie in die periode dagelijks celinspecties bij Baybasin uitvoeren. Wel bijzonder was dat onder meer het gehele strafdossier van Baybasin uit de cel werd gehaald en enige tijd buiten op een trolley werd geplaatst, buiten het zicht van Baybasin.

Baybasin diende een klacht in bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waar gedetineerden klachten kunnen voorleggen, kreeg in eerste instantie geen gelijk maar ging daarna in beroep bij de beroepscommissie van de Raad die zijn klacht gegrond verklaarde.

De gevangenisdirectie ontkent dat het dossier in beslag is genomen en zegt dat er dus ook niets weg kan zijn.  

De Raad zegt nu – in een uitspraak van 2 november – dat niet duidelijk is welke spullen zijn weggenomen en welke zijn geretourneerd. Zeker is wel dat er een doos met processtukken uit de cel is gehaald. De Raad stelt dat ’tijdens de celinspectie ter plaatse direct had moeten worden bezien of zich processtukken op de cel bevonden. Deze hadden niet uit klagers cel mogen worden gehaald.’

Volgens de advocaat van Baybasin zijn acht enveloppen over Demmink (foto rechts) verdwenen. Ook is een boek getiteld De Demmink Doofpot verdwenen. Dat boek is samengesteld door Jan Poot van het vastgoedbedrijf Chipshol en handelt over het vermeende kindermisbruik van Demmink.

Volgens Baybasin heeft het personeel aan hem gezegd dat de processtukken in beslag genomen zijn in opdracht van de directeur. Deze heeft in een e-mail ook bevestigd aan de advocaat van Baybasin dat deze zijn gehele dossier terug zou krijgen. Maar dat is dus niet gebeurd. 

Volgens de advocaat van Baybasin heeft de directeur aan haar gezegd dat er ten aanzien van Baybasin geen enkele beslissing genomen kan worden dan na na toestemming van Demmink.

demmink: geen procedure 

De onlangs afgetreden secretaris-generaal van het ministerie van Justitie heeft nog geen rechtsmaatregelen genomen tegen het Algemeen Dagblad. Joris Demmink werd begin oktober in die krant ervan beticht contact te hebben onderhouden met een pooier die minderjarige jongens. Daags na die publicatie kondigde de advocaat van Demmink, Harro Knijff, aan dat Demmink een ‘bodemprocedure’ zou beginnen. Knijff zei in de NRC: ‘Demmink wil dat de onderste steen in deze zaak boven komt. Laat de getuigen dan maar eens met naam en toenaam voor de rechter hun beschuldigingen uiten.’

Volgens de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad is er echter nog geen dagvaarding binnengekomen. 

In een bodemprocedure, die deels schriftelijk gaat, kunnen getuigen onder ede door de rechter worden gehoord. Het AD zou dan wel bronnen moeten bekendmaken, maar de krant schreef al ‘getuigen’ te hebben gesproken die bereid zouden zijn bij de rechter onder ede nader over Demmink te verklaren.

Overigens heeft Demmink nog enige maanden de tijd om de procedure te beginnen.  

Minister Opstelten van Justitie heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er dat er ‘geen begin van juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen’ tegen Demmink. 

Zie ook:

Naar hof om vervolging Demmink