OM in hoger beroep in vrouwenhandelzaak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank Almelo in de zaak Sneep-II. Het onderzoek Sneep-II is het tweede deel van de zaak waarin Saban B. is veroordeeld voor vrouwenhandel en geweldpleging. De rechtbank sprak vrijdag zeven van de veertien verdachten vrij van mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie. Dat was voor het Openbaar Ministerie een ronduit teleurstellend resultaat. Daar kwam bij dat de verdachten die wel waren veroordeeld en veel lagere straf kregen dan was geëist. De rechtbank legde twee tot zeven jaar gevangenisstraf op terwijl het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 17 jaar had geëist.

De rechtbank hanteert een rekensom om de hoogte van de straf te bepalen. Per slachtoffer van mensenhandel komt de rechtbank uit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. Het OM zegt het ‘volstrekt onduidelijk is’ waar deze rekensom op is gebaseerd.

Maximumstraffen voor mensenhandel zijn vele malen hoger en het OM vindt dat de uitspraak van de rechtbank geen recht doet aan de ernst van de misdrijven.

Tijdens de zittingen en in het dossier heeft het OM een gruwelijk beeld geschetst over wat de slachtoffers hebben moeten ondergaan. Maar de rechtbank heeft het OM verweten te algemeen te hebben gesteld dat alle slachtoffers aan de gruwelijkheden blootstonden.

Het OM ontkent dat: ‘De door de officieren van justitie geschetste gruwelijkheden moeten worden gezien als kenmerkend voor de hele organisatie waartoe de verdachten behoorden. Daarmee is niet gezegd dat alle verdachten zich aan alle gruwelijkheden schuldig maakten.’