Opnieuw mondiaal cocaïnerecord gebroken | Inbeslagname door politie stagneert

Opnieuw mondiaal cocaïnerecord gebroken | Inbeslagname door politie stagneert

De wereldwijde productie van cocaïne is voor het vijfde achtereenvolgende jaar gestegen. Volgens de laatst beschikbare cijfers van de UNODC steeg de geschatte productie van cocaïne tussen 2021 en 2022 zelfs met 20%. Dat staat in het deze week verschenen (jaarlijkse) Word Drug Report.

2.700 ton

Er is in 2022 volgens de UNODC in 2022 meer dan 2.700 ton cocaïne geproduceerd, dat is een record (2.304 ton in 2021). Ook het aantal hectares dat is beplant met cocastruiken is gestegen tussen 2021 en 2022: van 315.500 hectare naar 355.000 hectare.

Het aantal door opsporingsdiensten in beslag genomen tonnen cocaïne is licht gedaald, van 2026 ton in 2021 naar iets meer dan 2000 ton in 2022.

Cocaïne productie en inbeslagname in tonnen, bron: UNODC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbeslagnames

Het aantal door de opsporingsdiensten in beslag genomen kilo’s is in absolute zin stabiel, maar relatief verbeterd. In 2021 werd van de totale productie zo’n 56% gepakt terwijl dat in 2022 steeg naar 75%.

Deze percentages schommelden in de periode tussen 2007 en 2022 tussen de 55% (in 2007) en 82% (in 2015).

De prijzen van een kilo cocaïne in de groothandel zijn in dezelfde periode licht gedaald, zodat die – wereldwijd – meer lijken samen te hangen met de gemiddelde stijging van de productie dan met ingrijpen door de politie.

Cocaïnegebruik in Zuid- en Midden-Europa is stijgende volgens de VN, terwijl de markt in Noord-Amerika aan het krimpen is. Ook het gebruik van cocaïne in Aziatische landen en Australië en Nieuw-Zeeland gaat gestaag omhoog.

Gouden Driehoek

De UNODC uit in het World Drug Report zorgen om de toename van de teelt van opium in het grensgebied tussen Thailand, Myanmar en Laos, vanouds de Gouden Driehoek genoemd. De productie van heroïne (uit opium) in Afghanistan is met driekwart afgenomen door ingrijpen door het regime van de Taliban.

In de Gouden Driehoek speelt ook een sterke toename van de productie van methamfetamine.

Wereldwijd is het gebruik van xtc gedaald, maar in verschillende Europese landen waren er in 2022 juist weer wat meer gebruikers.