Over de redactie van Crimesite

Crimesite wordt gemaakt door:

  • Wim van de Pol – Hoofdredacteur, eerder werkzaam voor onder meer het NOS-Journaal en Zembla
  • Vincent Verweij – Verslaggever, tevens werkzaam voor o.a. KRO Reporter & Profiel.
  • Michael de Hoogh – redacteur
  • Wouter van Loon – redacteur
  • Timo van der Eng – uitgever

Crimesite is een onafhankelijke en journalistieke website met nieuws en achtergronden misdaad, politie en justitie. Crimesite wil alle aspecten van de misdaad belichten: nieuws, misdaadcijfers maar ook achtergrondinformatie. Crimesite heeft de overtuiging dat een onderwerp als criminaliteit, dat in de samenleving zó veel besproken wordt, serieuze en uitgebreide aandacht verdient. Crimesite is ambitieus en wil zich ontwikkelen tot een onmisbaar kennisplatform over misdaad dat voor een groot publiek toegankelijk is.

Crimesite is een journalistiek medium en wil zich daarom houden aan de richtlijnen zoals die zijn zoals die vastgelegd door de beroepsvereniging van journalisten NVJ en internationale organisaties en de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Eén van de in dat kader geldende afspraken is de bescherming van de bron die informatie aan een journalist verstrekt. Crimesite zal deze bron niet aan derden bekend maken en zich beroepen of verschoningsrecht dat inmiddels middels een voorgestelde wetswijziging bijna in het Nederlandse recht is verankerd. Lees hier over bronbescherming van journalisten zoals die is geregeld door het Openbaar Ministerie.

Crimesite houdt zich aan de in het kader van de NVJ gemaakte afspraken over bescherming van de privacy van mensen, verdachte of niet. Een uitzondering kan gemaakt worden als de identiteit van de persoon in kwestie algemeen bekend kan worden verondersteld of als deze zelf er blijk van heeft gegeven geen waarde te hechten aan afscherming.

Crimesite is eind 2005 begonnen als een hobby. Inmiddels is de site uitgegroeid tot een niet meer weg te denken informatiebron op het gebied van de misdaad in Nederland. Vanaf september 2010 is Crimesite een nieuwe koers ingeslagen met een nieuwe redactie. 

Contactgevevens: Crimesite      
Postbus 59599
1040 LB Amsterdam
Tel: +31 6 23717443
Email
{jcomments off}