Kartels: wie, wat & waar

Mexicaanse kartels die onderling een bloedige strijd uitvechten manifesteren zich in de media en in de volkswijken als zodanig. Ze identificeren zich duidelijk naar de bevolking toe, de laatste jaren met name op internet en ook op twitter. Dit zijn de belangrijkste spelers:

Het Golf-kartel stamt uit de regio rond de havenstad Veracruz aan de Mexicaanse oostkust en was in de eerste jaren van deze eeuw het meest machtige syndicaat. De zakenmannen huurden voor het noodzakelijke geweld een groep voormalige ellite-soldaten van het leger in die optrad als een huurlingenfirma. Deze Zeta’s hebben zich in 2009 losgemaakt en zijn voor zichzelf begonnen, hetgeen tot grootscheepse vuurgevechten in het noordoosten van Mexico heeft geleid, waarbij burgers van bepaalde plaatsen in grote getale op de vlucht sloegen. Door de langlopende relaties van het Golf-kartel overal in Mexico is het nog niet uitgespeeld.

1 8 9 10