Vrijspraak in mega-hasjzaak

Het gerechtshof in Amsterdam heeft tien verdachten in de megazaak Faasse in hoger beroep vrijgesproken. De zaak ging over een groot aantal internationale hasjtransporten en enkele rips van hasj in de jaren 2000 tot en met 2004. De rechtbank had alle verdachten in november 2011 veroordeeld tot straffen van 30 maanden. Het hof vindt de verklaringen van twee getuigen, de Nijmeegse broers Edgar en Pieter van L. niet betrouwbaar.

Afstemmen

In het vernietigende arrest stelt het hof dat de twee in 2005 in Duitsland uitvoerige verklaringen hebben afgelegd om strafvermindering te kunnen krijgen. De broers hadden volgens het hof vooraf inzage gekregen in het dossier en hun verklaringen ook onderling kunnen afstemmen. Het hof vindt het niet aannemelijk dat de boers hun kennis van zichzelf hadden en de verklaringen "uit zichzelf" hadden afgelegd. Het belastende bewijs was hoofdzakelijk afkomstig van de broers Van L..

Capaciteitsgebrek

De tweede reden voor de vrijspraak is dat de verdachten voor het eerst pas in 2010 met de tegen hen bestaande verdenkingen werden geconfronteerd, mede doordat het opsporingsonderzoek door capaciteitsgebrek bij de Nationale Recherche twee jaar heeft stilgelegen. Het hof is van oordeel dat de verdachten door dit langdurige tijdsverloop ernstig in hun verdediging zijn geschaad, vanwege de mogelijkheid om (ontlastend) bewijsmateriaal te kunnen produceren.

Ander bewijs

Het hof oordeelde daarom dat de belastende verklaringen van de beide getuigen, twee broers, slechts voor het bewijs bruikbaar waren wanneer de verklaringen omtrent de specifieke rol van de betreffende verdachte voldoende objectieve steun vonden in ander bewijsmateriaal. Dat bleek in geen enkele zaak het geval.

Neerpelt

De broers Van L. zijn bekenden in het criminele milieu in het zuiden van het land. Ze kwamen in de jaren dat John Mieremet (in 2005 doodgeschoten) nog in Belgische Neerpelt woonde naar eigen zeggen geregeld in het dorp waar toen ook drugshandelaar Marco Eijk (in 2004 doodgeschoten) woonde, die de villa van Sam Klepper (doodgeschoten in 2000) overnam. 

Cor van Hout

Het Openbaar Ministerie heeft ook verklaringen van Edgar en Pieter van L. onder meer ingebracht in de zaak tegen Maruf M. en Nico V. die verdacht werden van het plegen van een aanslag op Cor van Hout in 2000. Ook toen achtte het hof de verklaringen niet betrouwbaar. M. en V. werden vrijgesproken.

Kogelregen

Naar eigen zeggen speelden de broers ook een rol in de vermeende aanslag op Willem Holleeder, die met een bom in Angel Place moest worden vermoord. Die verklaring is nooit  gebruikt voor een strafrechtelijke vervolging.

In 2008 werd een woning van Edgar van L. in België getroffen door een kogelregen.