113 aangiftes van bedreigde politici

Het Team Bedreigde Politici (TBP) heeft vorig jaar 264 meldingen gekregen van bedreigingen jegens politici in ons land. Van die meldingen is in 113 gevallen ook daadwerkelijk aangifte gedaan door de persoon in kwestie. Dat aantal aangiftes is nagenoeg gelijk met het aantal van 107 aangiftes van bedreigde politici in 2011. Van de 113 zaken in 2012 zijn er pas 22 opgelost.

Aan de hand van de binnengekomen meldingen bij het TBP oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) of er sprake is van een strafbare bedreiging. Dat is als er bijvoorbeeld gedreigd wordt met een misdrijf tegen die persoon. Van de 113 aangiftes die zijn gedaan in 2012 zijn er inmiddels pas 22 opgelost. De overige zaken zijn nog in onderzoek, zijn geseponeerd of er is geen verdachte getraceerd.

In het laatste kwartaal van het jaar was er sprake van een piek in het aantal aangiftes. Deze is mogelijk te verklaren in het kader van de landelijke verkiezingen in september. Het feit dat veel aangiftes pas laat in het jaar binnenkwamen, is volgens het OM de reden dat er nu nog 55 strafbare bedreigingen in onderzoek zijn.

In de meeste gevallen is de bedreiging gedaan door minderjarigen. Dat was in 2011 ook zo.