Over Ons

Crimesite wordt gemaakt door een team ervaren journalisten en is een onafhankelijk platform met nieuws en achtergronden over misdaad, politie en justitie. Het hart van Crimesite is deze website. Maar we doen veel meer. We geven boeken uit over true crime, we schrijven artikelen voor tijdschriften en kranten en maken verhalen voor televisie.

Medewerkers o.a.

Wim van de Pol – hoofdredacteur. Heeft meer dan 25 jaar ervaring in de (onderzoeks)journalistiek in binnen en buitenland. Hij was verslaggever en chef binnenland bij het NOS-Journaal en researcher van televisieprogramma Zembla. Hij beschikt over een zeer groot journalistiek netwerk in boven- en onderwereld.

Roel Janssen – redacteur. Schreef het boek ‘Straight Outta Crime’ (2021) over gangsterrap in Nederland. Na een carrière in de muziekjournalistiek (vanaf 2001) werkte hij van 2008 tot 2015 als (eind)redacteur bij uitgeverij Audax. Schreef voor o.a. LiveXS, State Magazine, Aktueel en Nieuwe Revu. Naast freelance misdaadjournalist voor Panorama sinds 2018 werkzaam bij Crimesite

Joost van der Wegen – redacteur. Publiceerde het boek ‘Onder spanning’ (2013), over trauma en stress bij politieagenten en ‘Moordboek’ (2018), een verzameling van zijn misdaadverhalen. Schreef voor Metro, Panorama, Crimelink, Vrij Nederland, Koud Bloed. Werkte als fixer/producer voor (buitenlandse) journalisten en producties.

Cijfers

Crimesite is eind 2005 begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken informatiebron op het gebied van de misdaad in Nederland. Met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per maand, en 4 miljoen pageviews.

Wil je adverteren op Crimesite? Stuur dan een e-mail naar crimesitemail at(apenstaart) protonmail.com

Crimesite wil alle aspecten van de misdaad belichten: nieuws, misdaadcijfers maar ook achtergrondinformatie. Crimesite heeft de overtuiging dat een onderwerp als criminaliteit, dat in de samenleving zó veel besproken wordt, serieuze en uitgebreide aandacht verdient.

Bronbescherming

Crimesite is een journalistiek medium en wil zich daarom houden aan de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van journalisten NVJ en internationale organisaties en de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Eén van de in dat kader geldende afspraken is de bescherming van de bron die informatie aan een journalist verstrekt. Crimesite zal deze bron niet aan derden bekend maken en zich beroepen op verschoningsrecht dat inmiddels middels een voorgestelde wetswijziging bijna in het Nederlandse recht is verankerd.

Crimesite houdt zich aan de in het kader van de NVJ gemaakte afspraken over bescherming van de privacy van mensen, verdachte of niet. Een uitzondering kan gemaakt worden als de identiteit van de persoon in kwestie algemeen bekend kan worden verondersteld of als deze zelf er blijk van heeft gegeven geen waarde te hechten aan afscherming.

Contactgegevens:

Whatsapp- of Signal-nummer: +31 (0)6 11 80 24 93

Beveiligd mailen? Gebruik crimesitemail apenstaart protonmail.com