Privacybeleid van Crimesite

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door Crimesite te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites.

Hier kunt contact opnemen als u klachten heeft die het privacybeleid van Crimesite betreffen.

Op deze pagina willen we bezoekers van Crimesite informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens het browsen op deze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 oktober 2021. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken indien we dit nodig achten, en zo nodig vooraf de tekst op deze pagina aanpassen.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij de volgende soorten van uw gegevens verwerken, indien we daarom vragen en indien u deze gegevens aan ons levert:

1. Persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum en nationaliteit. De verwerking van uw persoonlijk identificeerbare informatie is noodzakelijk om een account op onze website aan te maken. We kunnen hiermee in voorkomende gevallen bepalen wat de leeftijd is van bezoekers en daarmee rekening houden wat betreft de wettelijke vereisten betreffende de drempel leeftijd om te gokken. Ook kunnen we de informatie gebruiken om een nieuwsbrief te sturen of een vraag te beantwoorden. Wij zullen geen enkele persoonlijke informatie delen met derden.

2. Ingeval van betaalde toegang tot delen van de site zullen we deze bovenstaande gegevens gebruiken om toegang te geven of betalingen te ontvangen, daarbij zullen dan ook bankgegevens zijn. Wij zullen ok hierover geen enkele persoonlijke informatie delen met derden.

3. We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om voorkeuren van bezoekers bij te houden en aan te bieden content daarop af te stemmen.

4. Elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-adres worden geregistreerd. Wij gebruiken de informatie over uw IP-adres hoofdzakelijk voor analytische doeleinden, bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s onze website bezoeken. Om u de relevante inhoud te kunnen presenteren, moeten wij ook bij benadering de locatie van uw apparaat bepalen (zo kunnen wij u bijvoorbeeld inhoud aanbieden in de taal die u gebruikt). Uw IP-adres kan ook worden verwerkt om na te gaan of iemand dubbele accounts heeft om misbruik daarvan te voorkomen. Crimesite is een journalistiek platform en komt voor wat betreft de IP-gegevens verschoningsrecht toe. IP-gegevens zullen daarom in principe niet worden verstrekt tenzij hiervoor een rechterlijk bevel wordt uitgevaardigd.

5. We kunnen gegevens over uw gedrag op de site bijhouden. Ook uw interacties met de websites van onze partners (als u een website van een van onze partners hebt bezocht, als u zich hebt geregistreerd op een website van een van onze partners of als u hebt deelgenomen aan spelactiviteiten na een bezoek aan een website van een van onze partners). Dit soort gegevens wordt op een geaggregeerd niveau verwerkt en kan niet aan uw identiteit worden gekoppeld. Voor statistische doeleinden kunnen wij gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners, die van belang zijn voor het legitieme doel om onze inkomsten te berekenen. Dit soort informatie over u wordt gegroepeerd met andere soortgelijke gegevens om ons te helpen statistieken op te stellen over het gebruik van onze dienst. Het kan ook zo zijn dat we videobeelden, geluid en beeldschermopnamen verwerken om een enquête te completeren, die op onze website wordt gehouden.

Wij verwerken allen persoonsgegevens als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Voorafgaand aan verwerking zullen we hiervoor toestemming vragen.

Voor de verwerking van bovengenoemde gegevens maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit maakt de verbetering van onze site functionaliteiten, de promotie van onze producten en de levering van inhoud van derden mogelijk.

Het legitieme belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in het verbeteren van de effectiviteit van ons product en onze dienstverlening in het algemeen. Wij gebruiken dit soort gegevens om de huidige effectiviteit te meten van de reclamecampagnes die op onze site worden uitgevoerd. Bovendien wordt gegenereerde informatie die is verzameld tijdens uw bezoek aan onze website ook gebruikt om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om inhoud op onze website te ontwikkelen en te verbeteren, om de functionaliteit van de website te beveiligen en te onderhouden en om potentiële bedreigingen te voorkomen.

GDPR

Als bezoek hebt u rechten en valt u onder de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’). Als betrokkene hebt u het recht om de rechten uit te oefenen die worden gewaarborgd door de GDPR, die in het onderstaande gedeelte wordt toegelicht.

Wij worden beschouwd als een gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd onder de GDPR. Het zijn van een verwerking verantwoordelijke schept een verplichting om uw gegevens met de grootste omzichtigheid en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming te beschermen. Uw rechten onder de GDPR:

  • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken. Deze informatie wordt u automatisch toegestuurd wanneer u op de “gebruikersgegevens exporteren” klikt in uw instellingenpagina.
  • Om wijzigingen aan te vragen van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn.
  • Om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. Let op: deactivering van de account zal niet automatisch leiden tot verwijdering van uw gegevens uit onze databases. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar het e-mailadres dat beschikbaar is in dit beleid.
  • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Om beperking van ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
  • Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen
  • Om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden

Voor meer informatie over deze rechten, of als u ons een verzoek wilt sturen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Informatie- en Meldpunt Privacy: 088 180 52 50 (maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00)

Gegevensbescherming

Het up-to-date en veilig houden van uw gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit als het gaat om gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn tegen toevallig verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, inbreuken of elke andere mogelijke illegale activiteit.

Een andere methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen is toegangscontrole. Alleen geautoriseerd en opgeleid personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met entiteiten die ons helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (bijv. marketing, reclame, analytics, ontwikkeling, beveiliging). Daarom kan het nodig zijn dat zij uw persoonsgegevens verwerken om de taken namens ons uit te voeren. Deze informatie zal nooit te koppelen zijn aan identiteitsgegevens. Zoals het onder de GDPR is gedefinieerd, moeten die derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerkingsactiviteiten op basis van relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten, die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd zijn.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij ervoor zorgen dat alle passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een:

● Ontvanger gevestigd in een land dat volgens de Europese Commissie geacht wordt een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Een lijst van landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming vindt u hier.

● Ontvanger die gevestigd is in een land dat volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. In dat geval zullen wij met de ontvanger een gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten, die door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen zal bevatten. Dit verplicht de ontvanger om een niveau van beveiliging en gegevensbescherming te bieden dat gelijk is aan het door de GDPR vereiste niveau.