OM doet 968 jaarwisselingszaken

Uit een inventarisatie van het Openbaar Ministerie blijkt dat de politie rond de jaarwisseling 968 verdachten heeft aangeleverd aan het OM. Van hen zijn er 194 in verzekering gesteld in afwachting van een beoordeling door het OM. In de arrondissementen Amsterdam en Breda hebben op nieuwjaarsdag vier personen een taakstraf uitgevoerd naar aanleiding van bijvoorbeeld vandalisme of te vroeg afsteken van illegaal vuurwerk.

De komende dagen worden supersnelrechtzittingen gehouden in de arrondissementen Arnhem en Zutphen (2 januari), Amsterdam (3 januari), Rotterdam (3 januari), Den Haag (2, 3 en 4 januari), Utrecht (3 januari) en Den Bosch (4 januari). Ten minste 30 personen zich voor de supersnelrechter moeten verantwoorden. Dit aantal zal nog oplopen omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld.

Supersnelrecht betekent dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht.

De 968 personen worden verdacht van 130 maal geweld tegen personen met een publieke taak, 229 maal geweld tegen personen, 226 maal geweld tegen goederen en in 383 zaken betrof het andersoortige feiten. Van de 968 aangehouden personen zijn 194 personen in verzekering gesteld in afwachting van een beoordeling door het OM.

Het gaat bij de personen die niet in verzekering zijn gesteld meestal om zaken die te licht zijn voor een inverzekeringstelling, danwel om zaken waarvoor vooralsnog te weinig bewijs is.

Het OM zal in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling ongeveer 75 procent hogere geldboetes, hogere taakstraffen of langere gevangenisstraffen eisen. Als er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan ligt de strafeis 200 procent hoger.

Opgelegde taakstraffen zullen zoveel als mogelijk direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden en opgelegde gevangenisstraffen zullen zoveel als mogelijk direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Dit kan al tijdens het (super)snelrecht, als de grootte van de schade bekend is. Is dat niet het geval dan krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te kunnen starten. 

Naast supersnelrecht bestaat ook nog het ‘gewone’ snelrecht. In alle arrondissementen zullen in de eerste twee weken van januari 2012 snelrechtzittingen plaatsvinden. Snelrecht houdt in dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen.