Aanpak illegale wapens in het slop

De bestrijding van illegale wapenhandel door politie, justitie en douane zit in het slop. Het Landelijk Platform Vuurwapens, het samenwerkingsverband van overheidsdiensten dat de illegale wapenhandel moest bestrijden, is eind januari in stilte opgeheven. Dat meldt het tv-programma Brandpunt Reporter vanavond.

 

 

Het besluit om het samenwerkingsverband na vijftien jaar stop te zetten, is genomen onder verantwoordelijkheid van inmiddels oud-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer is niet geïnformeerd over de opheffing van het LPV. Juist de laatste tijd groeit de politieke bezorgdheid over het toenemend gebruik van zware automatische wapens bij terreuracties, zoals de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, en bij afrekeningen in het criminele milieu.

Kalashnikovs

Na de aanslag op 7 januari op Charlie Hebdo, waarbij de daders met kalashnikovs het vuur openden op de redactie, spraken de Europese justitieministers af dat de aanpak van illegale wapenhandel speerpunt van beleid moest worden. “We zitten er weer bovenop,” zei Ivo Opstelten. Diezelfde maand, op 29 januari, werd onder zijn verantwoordelijkheid het Landelijk Platform Vuurwapens opgeheven.

LPV

Het LPV werd in 2000 naar Brits voorbeeld opgericht op initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen. “Landen waar de politie nauw samenwerkt met douane en veiligheidsdiensten boeken grote opsporingssuccessen. Deze landen kennen ook een gestructureerde samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling,” aldus de korpschefs in een notitie. “Omwille van de continuïteit bij de aanpak van vuurwapenproblematiek in Nederland is een landelijk platform van groot belang.”

Inlichtingendiensten

Behalve politie, douane en Openbaar Ministerie sloten ook de AIVD, de militaire inlichtingendienst MIVD, de belastingdienst, de Economische Controle Dienst en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zich aan bij het platform.
Het platform heeft niet kunnen voorkomen dat de aanpak van de illegale handel in vuurwapens in de afgelopen jaren in het slop raakte. Dat was het rechtstreekse gevolg van het besluit van het kabinet Balkenende IV in 2008 om vuurwapencriminaliteit te schrappen van de prioriteitenlijst. “Dit delict type vormt geen bedreiging voor de rechtsstaat,” meende het kabinet destijds.

Reacties

Naar aanleiding van vragen van Brandpunt Reporter over de opheffing van het LPV laat een woordvoerder van de Nationale Politie in eerste instantie weten dat “de taak van het platform erop zit”. Later komt de politie daar op terug met een aanvullende reactie: “De portefeuillehouder zal het voorstel doen aan de korpsleiding om wederom een platform in werking te brengen. In dit platform zullen wederom de relevante partners deelnemen uit binnen en buitenland omdat de aanpak van de illegale wapenhandel zo’n sterk internationaal karakter heeft.” Het ministerie van Veiligheid en Justitie reageerde niet op vragen van Brandpunt Reporter.

De uitzending is vanavond te zien om 22:35u op NPO2