Advocaten: stop afluisteren door geheime dienst

Woensdag voeren Nederlandse en Europese advocaten in Den Haag een kort geding over afluisteren van advocaten door inlichtingendiensten. Ze eisen dat Nederlandse inlichtingendiensten stoppen met tappen en registreren van communicatie tussen advocaten en verdachten.

Garanties

Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Europese CCBE stellen dat Nederland door dit afluisteren toe te staan niet voldoet aan de eisen van het Europese Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet. Daarin staan garanties voor de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht op een eerlijk proces en rechtsbescherming van verdachten.

Nummerherkenning

De politie mag advocaten en hun kantoren niet afluisteren. Enkele jaren geleden is daarvoor in het systeem van de landelijke politie software ingebouwd die gesprekken met nummers van advocaten direct apart zet middels nummerherkenning zodat er niet wordt opgenomen of geregistreerd. Maar inlichtingendiensten zoals AIVD en MIVD zijn niet gebonden aan een verbod. De politie kan op verschillende manieren informatie van deze diensten toegespeeld krijgen. Zo kunnen afgeluisterde gesprekken van advocaten worden witgewassen en worden doorgesluisd naar politie of Openbaar Ministerie.

Vernietiging

In het kort geding vragen de advocaten om vernietiging van de informatie bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die is verkregen door gesprekken van advocaten te registreren of af te luisteren. Ook voor de inlichtingendiensten zou een systeem met nummerherkenning kunnen worden ingevoerd, vinden ze.

Toestemming

Advocaten van het kantoor Prakken d’Oliveira ontdekten dat ze langdurig zijn afgeluisterd door de AIVD. Het kantoor staat geregeld terrorismeverdachten bij. De diensten kunnen ieder willekeurige persoon in Nederland afluisteren. De advocaten stellen dat toestemming van een rechter noodzakelijk is voordat een advocaat mag worden afgeluisterd. De Staat stelt zich tot nu op het standpunt dat er door de diensten ‘bijzondere bevoegdheden’ mogen worden ingezet indien dat noodzakelijk wordt geacht.

Zie ook:

‘Diensten plegen aanslagen op de rechtsstaat’

Zaak tegen de staat om afgeluisterde advocaten

AIVD luisterde advocaten af

Advocaat: AIVD tapt ons af