Agenten in Zaak-Henriquez niet vervolgd

De agenten die betrokken waren toen arrestant Mitch Henriquez om het leven kwam hebben mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, aldus het gerechtshof in Den Haag. Maar het verzoek om vijf agenten strafrechtelijk te vervolgen en twee agenten uitgebreider, voor meer strafbare feiten wijst het hof af.

Nekklem

Het gerechtshof Den Haag wees arrest in een zogeheten artikel 12 procedure. Het hof vindt dat onvoldoende is gebleken dat sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking van de drie niet-vervolgde agenten bij de handelingen waarvan de twee wel vervolgde agenten worden verdacht.

Eerder lijkt het een ongecoördineerd en weinig doordacht optreden van deze drie agenten. Ook is niet gebleken dat de vijf agenten opzettelijk onvoldoende ondernomen hebben om de arrestant, die na de aanhouding bewusteloos bleek, te helpen.

Bevel

Het Openbaar Ministerie had op basis van onderzoek van de Rijksrecherche strafvervolging ingesteld tegen twee bij de arrestatie van Henriquez betrokken agenten. De advocaten van de familie van de arrestant hadden aan het Haagse hof verzocht om bevel te geven om drie andere agenten ook te vervolgen voor de dood van Henriquez en de beschuldigingen tegen alle vijf de politiemensen uit te breiden met de beschuldiging van het in hulpeloze toestand laten van de man.

Verwijtbaar

Volgens het gerechtshof is mogelijk sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en kan mogelijk de Staat aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen daarvan. Maar er is onvoldoende basis voor het strafrechtelijk verwijt dat deze drie politiefunctionarissen opzettelijk misdrijven tegen het leven van de arrestant hebben gepleegd of dat zij willens en wetens hem de nodige medische hulp hebben onthouden. De strafrechtelijke verwijten waarvoor de twee andere politiemensen wel worden vervolgd, zullen door de rechtbank moeten worden beoordeeld. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de twee vervolgde politiemensen gaat hiermee door op basis van de door het OM genomen vervolgingsbeslissingen.

Zie eerdere berichten:

‘Henriquez niet overleden door nekklem’

Voorwaardelijk ontslag om fatale arrestatie

Verdachte politiemensen kregen baangarantie