Anatomie van een celinspectie in PI Zuyder Bos

Hüseyin Baybasin krijgt de stukken die volgens hem in november uit zijn cel zijn ontvreemd niet terug. De Staat ontkent dat de stukken zijn ontvreemd. Een verklaring van een bewaarster van de gevangenis in Heerhugowaard is daarmee in strijd. Deze vrouw wordt nu overgeplaatst.

Door @Wim van de Pol

In kort geding bepaalde de president van de rechtbank in Den Haag Baybasin vorige week niet ontvankelijk in zijn eisen. De rechter vindt dat hij zijn procedure verder moet voeren bij de beklagcommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), dat is de “rechtbank” inzake rechten van gedetineerden. De levenslang gestrafte Baybasin heeft betoogd dat er bij een celinspectie op 17 november 2015 tal van zeer vertrouwelijke stukken zijn meegenomen, die onder meer raken aan zijn herzieningsprocedure bij de Hoge Raad.

Het is interessant om precies in kaart te brengen wat de feiten zijn rond deze celinspectie. Verschillende betrokkenen hebben voor de RSJ verklaringen afgelegd. De Staat heeft een “reconstructie” laten maken.

17 november 09.00

De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) komt afdeling E0 van gevangenis Zuyderbos binnen. Gedetineerden mogen niet zien hoe een spitactie verloopt, daarom moeten ze hun cel verlaten. De actie was een periodieke routine en werd uitgevoerd in de gehele instelling.

Baybasin wordt volgens zijn advocaat Judith Serrarens ‘op ruwe wijze’ van zijn cel gehaald en in de keuken van zijn afdeling geplaatst. Hij protesteerde omdat er vertrouwelijke advocatenpost en andere stukken op zijn cel lagen.

Bewaarder Marjolein heeft verklaard dat ook de bewaarders weg moesten en in een aparte ruimte werden verzameld tijdens de actie.

Drie personen doorzoeken de cel. Met een trolley worden blauwe plastic bakken van de afdeling afgereden.

17 november 11.00

Baybasin mag terug naar zijn cel. De bewaarders mogen weer vrij bewegen op de afdeling.

Op Baybasin’s bed liggen verspreid processtukken en advocatenpost. Ze waren uit blauwe plastic bakken gehaald waarin ze geordend in mappen waren opgeslagen. Op de grond liggen ansichtkaarten en andere stukken. Ze zijn verscheurd.

Twee van de blauwe bakken zijn verdwenen. Baybasin stelt ook vast dat er stukken zijn verdwenen.

17 november 11.10

Baybasin wordt uitgesloten door bewaarster Marjolein voor het luchten. Hij toont haar zijn overhoop gehaalde cel en vraagt haar aan het afdelingshoofd Cora te melden dat er stukken zijn verdwenen. Marjolein heeft in een verklaring bevestigd dat ze ‘kon zien’ dat er een inspectie was geweest. Ook zegt Marjolein aan afdelingshoofd Cora te hebben gemeld dat er volgens Baybasin stukken waren weggenomen.

In haar latere “reconstructie” vermeldt afdelingshoofd Cora deze melding van Marjolein niet.

17 november 15.00

Advocaat Serrarens belt over de vermeende diefstal met de inrichting. Ze probeert het afdelingshoofd Cora te spreken te krijgen. Dat is onmogelijk, wordt haar gezegd, omdat de spitactie nog gaande is.

18 november

Het afdelingshoofd brengt twee plastic bakken terug naar Baybasin’s cel. Volgens de reconstructie zijn die leeg.

In haar latere verklaring zegt ze dat het om ‘grijze bakken’ ging. Die kleur is strijd met de verklaring van een gedetineerde van de afdeling. Die verklaarde tegenover de beklagcommissie samen met een andere gedetineerde een trolley met blauwe bakken te hebben zien rijden, de kleur van de bakken die Baybasin op zijn cel heeft. De trolley reed weg van de afdeling.

20 november

Het LBB ontkent, desgevraagd door het Hoofd Veiligheid van de PI Heerhugowaard, dat er papieren zijn doorzocht. Het LBB zegt alle documenten links te hebben laten liggen.

14 december

Gevangenis-directeur Cees Poel bevestigt aan advocaat Serrarens dat er stukken zijn weggenomen, maar, die zijn:

… na het spitten van de cel aan uw client teruggegeven.

Dat rijmt niet erg met de voorgaande reactie van de LBB van 20 november, namelijk dat er geen papieren zijn doorzocht.

De gevangenisdirecteur stelt ook dat de reconstructie heeft uitgewezen er alleen ‘lege bakken’ van Baybasin’s cel zijn afgevoerd, die een dag later weer zijn teruggegeven.

25 januari

Tijdens het kort geding beweert de advocaat van de Staat dat de bakken alleen naar de kamer van het afdelingshoofd zijn gereden. Dat klopt niet. De kamer van het afdelingshoofd ligt op de afdeling en niet erbuiten. De bakken zijn van de afdeling weggereden.

12 februari

Bewaarster Marjolein krijgt te horen dat ze wordt overgeplaatst.

Baybasin laat via zijn advocaat aan Crimesite weten dat de directeur de bewaarster Marjolein boos heeft aangesproken over haar getuigenis bij de beklagcommissie, en daarom weg moet.

Baybasin heeft aan advocaat Serrarens gezegd dat hij afdelingshoofd Cora heeft gevraagd waarom zij in haar rapport niet heeft vermeld wat bewaarder Marjolein tegen haar zei over de gemelde diefstal. Cora zou hem hebben gezegd:

Ik kan niet anders schrijven dan wat de directeur zegt.

Advocaat Serrarens:

Marjolein heeft eerlijk verklaard en wordt daarvoor nu bestraft. Mijns inziens heeft de Staat de rechter belogen. De reconstructie die gemaakt is, klopt niet. Verder laat een foto die de Staat naar de rechter stuurde een grijze bak zien terwijl de bakken van Baybasin blauw waren.

Serrarens heeft de overplaatsing van de bewaarster aangekaart bij de commissie voor integriteitszaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zie ook:

Van der Steur wil hervorming telefoontap-bedrijf

Hoogleraar: ‘Manipulatie Baybasin-taps is zeker’

Baybasin-affaire heel dichtbij apotheose (VIDEO)