Antwerpse douane stevent af op coke-record

De Antwerpse douane nam dit jaar al 5000 kilo cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Dat is evenveel als in heel 2010 en dat was al een recordjaar. In het totaal ging het dit jaar om 55 vangsten, vorig jaar waren er 63. Hoeveel cocaïne er nog door de mazen van het net glipt, weet niemand. Maar daarover maken de autoriteiten zich geen illusies omdat de beveiliging van het haventerrein, onder meer door onderbezetting te wensen over laat.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat er al lange tijd worden meer mensen en middelen worden gevraagd om de strijd tegen de smokkel op te voeren. Bij de Antwerpse douane maken net acht man jacht op coke.

 

Douane en Accijnzen stelt extra middelen in het vooruitzicht en kondigt maatregelen aan om de strijd tegen de smokkelaars op te voeren. Onder meer de strijd tegen ‘rip-off’, het ophalen van de drugs uit containers. Begin juni ging de douane rond de tafel zitten met alle private en publieke havenbedrijven. Afgesproken werd om een informatiekruispuntbank te organiseren. Een van de voorstellen is om alle bewakingsbeelden collectief toegankelijk te maken en alle veiligheidsinformatie te bundelen.

Scanners zijn een belangrijk wapen om alle soorten smokkelwaar op te sporen, ook drugs. De douane schrijft binnenkort een opdracht uit voor de aankoop van twee backscatter-scanners. Dat type van scanners heeft voordelen. Ze scannen snel en diep in de lading en zijn compact. Bijgevolg zijn ze mobiel inzetbaar.

Zie GVA.