‘Astrid Holleeder zat helemaal in Willems kamp’

Een voormalige collega-advocaat van Astrid Holleeder beticht haar van liegen over haar positie ten opzichte haar broer. Zij stond altijd uit volle overtuiging aan de kant van haar broer, zegt Jos Rijser in Het Parool. Ook waar het ging om de moord op Thomas van der Bijl in april 2006.

Geen afschuw

Rijser was tot 2005 kantoorgenoot van Astrid.

Het is volgens Rijser helemaal niet zo dat Astrid Holleeder altijd aan haar broer slechts voorspiegelde dat ze met hem meedeed. Dat legde Astrid Holleeder uitvoerig uit aan de rechtbank en in haar boek Judas. Het klopt volgens hem niet dat Astrid Holleeder de schijn ophield terwijl de hele familie onder het juk van Willem leefde. Ze had geen afschuw van wat haar broer deed, aldus Rijser:

Astrid liegt. Het zit me dwars. Thomas van der Bijl, die gewoon een hele goeie jongen was, heeft er recht op dat ik het zeg. (…) Haar verhaal over dat schizofrene leven van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád geen afscheid van Willem genomen.

Rijser was jarenlang de advocaat van Thomas van der Bijl. Hij begeleidde Van der Bijl toen deze, gestimuleerd door toenmalig officier van justitie Fred Teeven, verklaringen tegen Holleeder wilde gaan afleggen in het begin van 2006. Holleeder was toen in januari aangehouden voor (onder meer) afpersen van vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Getuige B

Rijser overlegde in het geheim met Teeven en Van der Bijl. Van der Bijl zou als ‘anonieme bedreigde getuige B’ vertellen hoe hij dacht dat zijn vriend Kees Houtman door Holleeder was afgeperst en vermoord. Ook vertelde hij hoe hij zelf vreesde te worden geliquideerd door Holleeder.

Willem is niet blij

Rijser zegt dat Astrid in de nazomer van 2006 aan hem vroeg: ‘Jij was toch de advocaat van Thomas van der Bijl?’ en hem sarcastisch toevoegde: ‘Dan word je bedankt.’ Rijser interpreteerde dat als: ‘hier is Willem niet blij mee.’ Rijser:

Als je dat alleen maar speelt omdat je bij hem onder de plak zit, hoef je dat over Thomas van der Bijl toch niet uit jezelf en doelbewust aan mij te vragen? Dan hoef je toch niet, waar niemand bij is, zo sarcastisch tegen mij te doen over mijn bijstand aan hem? Ik schrok daar echt van.

Voor de rechtbank heeft Astrid Holleeder onder ede verklaard dat ze de moord op Van der Bijl verschrikkelijk vond en dat ze er verdrietig over was.

De verklaring van Rijser kan een rol gaan spelen in het proces tegen Holleeder omdat het de geloofwaardigheid van Astrid Holleeder op een belangrijk punt ernstig ondergraaft. Jos Rijser is niet een persoon die als “vriend” van Holleeder kan worden neergezet.

Hasj

Opmerkelijk in Rijser’s verhaal tegen Het Parool is zijn visie op de gang van zaken rond de detentie van Van der Bijl in 2006 en de rol van officier Fred Teeven. Eind maart 2006 kwam Van der Bijl onverwacht vast te zitten in een groot onderzoek naar een hasjhandel omdat in zijn loods en in een busje van Van der Bijl 2000 kilo hasj was gevonden.

Volgens Rijser brak er ‘paniek’ uit bij Teeven omdat Van der Bijl in het huis van bewaring geen geheime verklaringen kon afleggen. Teeven zorgde er daarom voor dat Van der Bijl op vrije voeten kwam. Rijser zegt zich grote zorgen te hebben gemaakt over de veiligheid van zijn cliënt. Van der Bijl wilde per se naar buiten. Rijser in Het Parool:

In het milieu is het natuurlijk verdacht als je in zo’n zaak zo snel vrijkomt. Dan praat je met de politie, is het idee. Kort daarop is Thomas in zijn café doodgeschoten.

Meer over de moord op Thomas van der Bijl in ‘De Liquidatiedossiers’