Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#4)

Willem Endstra refereerde in de achterbankgesprekken uit 2003 aan John de Mol. Een CIE-rechercheur vroeg door. Endstra zweeg. Tot in juli 2003. De Mol kwam voor de laatste keer aan bod in die geheime gesprekken.

Door @Wim van de Pol

CIE-rechercheur Jan van Looijen wilde van Endstra horen waar hij afpersingsgeld naar overmaakte. Hij suggereerde een paar keer: bedrijven van John de Mol, maar Endstra ontkende dat. Van Looijen ging erop door in het gesprek van 15 juli 2003.

Van Looijen: En dat geld dat hij bij u afroomt, haalt hij dat zelf ook? Bij de derde, zeg maar?
Endstra: Nou, ik maak gewoon alles netjes over naar hem. Naar nette partijen.
Van Looijen: Ja, naar John.
Endstra: Ja, naar John of naar andere mensen en vervolgens gaat hij dat geld daar gewoon laten staan. Hij zal dat niet ophalen.

Endstra zei dus dat hij het geld dat ‘hij’ (Holleeder) bij hem had afgeroomd naar een ‘John’ overmaakte.

Welke John?

Zakenman Jan-Dirk Paarlberg is in 2010 door de rechtbank veroordeeld voor witwassen van geld dat Holleeder van Endstra afperste. Paarlberg komt in alle achterbankgesprekken echter eigenlijk niet voor. In “witwasverband”-verband spreken de heren slechts over een ‘media-man’. Van Looijen vroeg nooit naar Paarlberg. Endstra maakte geld over naar ‘John’, niet naar Paarlberg. Naar welke ‘John’ dan?

Van Looijen: Haalt hij nooit wat op daar?
Endstra: Nee, dat is gewoon net als bij de bank.
Van Looijen: Maar hij heeft wel met die John moeten spreken erover.
Endstra: Dat denk ik wel ja.
Van Looijen: Dus die moet ook niet lekker in zijn vel zitten.
Endstra: Nou, jullie zeiden dat jullie alles gedaan hebben. Volgens hem heeft ie…’
Van Looijen: het is zo. We weten het toch. We weten precies hoe het in elkaar zit. We weten wie.
Endstra: Hol hun, geven hem de indruk dat hun dat gedaan hebben.
Van Looijen: Ja, dat begrijp ik.
Endstra: Ja, hoe dat precies zit, weet ik dus niet.
Van Looijen: Nou, John heeft Peter R. de Vries erbij gehaald.
Endstra: Ja, Peter de Vries is weer vazal van Holleeder hè.
(…)

Iets

Ook de relatie met Peter de Vries wijst op John de Mol. De Mol heeft zich herhaaldelijk na bedreigingen laten advsieren door De Vries. Endstra zegt ook: ‘alles’. Hij verwijst weer naar het ontvoeringsplan voor Johnny de Mol. Endstra dacht dat dit plan een truc was van Holleeder om De Mol ‘in zijn greep’ te krijgen maar Van Looijen had hem laten weten dat de plannen echt waren en dat hij die ontvoerders hoogstpersoonlijk hiervan had weerhouden. Maar het belangrijkste in voorgaande passage is dat Jan van Looijen kennelijk iets weet wat wij niet weten, iets dat gaat over John.

Spoor

De advocaten van Jan-Dirk Paarlberg hebben in 2009 geprobeerd de vraag te beantwoorden wat nu de relatie tussen John de Mol en Endstra precies was. Immers, in 2003, precies de tijd dat Paarlberg in de visie van de recherche Holleeder van dienst zou zijn geweest bij het afpersen van Endstra, zit de CIE kennelijk op een heel ander spoor, het spoor van John de Mol. Officier van justitie Koos Plooij moest het uitleggen.

‘Wijsmuller’

Plooij schreef op 26 maart 2009 aan het gerechtshof van Amsterdam dat Endstra hier niet over John de Mol sprak. Helemaal niet zelfs. Het ging over John Wijsmuller, een vastgoedhandelaar, en volgens Endstra slachtoffer van afpersing door Holleeder c.s..

Plooij: ‘Uit de woorden van Endstra ‘Ja naar John of naar andere mensen’ mag mijns inziens niet worden afgeleid dat hij de veronderstelling van Van Looijen over John de Mol aldus bevestigt.’

Plooij kan niet goed lezen. We weten zeker – gezien de relatie met de beoogde ontvoering – dat Endstra over John de Mol sprak. Hij sprak hier vrijwel zeker over geld overmaken naar John de Mol; of dat nu echt gebeurd is of niet. Dus waarom hield Plooij zich van de domme?

(wordt vervolgd)

Lees ook:

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#3)

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#2)

Bedreiging De Mol in Holleeder-Endstra-dossier (#1)