België: elk jaar 75 moorden onopgemerkt

Elk jaar blijven ongeveer 75 moorden in België onopgemerkt door de politie en gaan de daders dus vrijuit.. Dat blijkt uit een studie van twee in België bekende forensisch artsen: J.P. Beauthier en W. Vandevoorde. Volgens hen zou 5 tot 10 procent van de sterfgevallen een andere oorzaak hebben dan die wordt vermeld in de overlijdensakte.

De Belgische minister van Justitie zei in antwoord op kamervragen dat in België maar in slechts bij 1 à 2 procent van de overlijdens een autopsie uitgevoerd wordt. Dat is heel laag.

Volgens de minister worden veel meer autopsieën uitgevoerd in Duitsland (8 procent), de Verenigde Staten (12 procent), Zwitserland (19 procent), Engeland (24 procent) en de Scandinavische landen (meer dan 30 procent). 

Hoeveel autopsie in Nederland gebeurt is niet duidelijk.

Een autopsie of lijkschouw kan inwendig of uitwendig zijn. De uitwendige lijkschouw is een niet zo ingrijpend onderzoek waarbij de behandelend arts (of de gemeentelijke lijkschouwer) vaststelt of sprake is van een natuurlijk of een niet natuurlijk overlijden.

De arts moet, als hij niet is overtuigd van een natuurlijke dood, de gemeentelijk lijkschouwer waarschuwen die dan de schouw en vervolgacties overneemt. In de praktijk zal de gemeentelijk lijkschouwer dan vaak ook de politie (recherche) erbij vragen.