Teeven wil digitale schandpaal reguleren

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie gaat de mogelijkheden om inbrekers en andere rovers publiekelijk aan de kaak te stellen reguleren en uitbreiden. Dat staat in een wetsvoorstel dat Teeven voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, dus nog niet naar de Tweede Kamer. Bewakingscamera’s moeten efficiënter kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld winkeldieven, inbrekers of overvallers op te pakken, vindt Teeven. 

Nu legt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het gebruik van camerabeelden van particulieren en bedrijven voor opsporingsdoeleinden nog aan banden.

Eerder dit jaar floot de privacywaakhond Jacob Kohnstamm van het College Beschermings persoonsgegevens (Cbp) nog bedrijven terug die camerabeelden van inbrekers op internet zetten. En begin juni lanceerde de Vereniging Eigen Huis (VEH) de actie ‘Zet inbrekers te kijk‘, een site die al snel werd verwijderd.

Maar het tij begon deze zomer te keren toen het College Beschermings persoonsgegevens toch pleitte voor een soort digitale schandpaal. 

Teeven vindt ook dat burgers en bedrijven onder voorwaarden zelf beelden van strafbare feiten op internet mogen zetten. Maar willekeurige verspreiding van beeldmateriaal kan mensen ten onrechte in verband brengen met strafbare feiten of het opsporingsbelang doorkruisen. Daarom moet eerst aangifte worden gedaan. Daarna kunnen politie en justitie de beelden beoordelen en gebruiken.

Hoe sneller politie en justitie over de beelden beschikken, hoe groter de kans dat criminelen worden aangehouden. Nu is voor dat tonen nog een langdurige en omslachtige procedure nodig.

Pas na toestemming van justitie mogen particulieren en bedrijven hun camerabeelden verspreiden. Zo wil de bewindsman het evenwicht bewaren tussen privacybelangen en de belangen van opsporing en vervolging. De staatssecretaris komt nog met nadere regels voor openbaarmaking en verwijdering van de beelden.

Ook openbaarvervoerbedrijven, decentrale overheden of voor het publiek toegankelijke instellingen als openbare bibliotheken kunnen van de maatregel gebruik maken. Zij hebben vaak naast internet ook andere mogelijkheden om informatie openbaar te maken, zoals elektronische billboards.

Daarnaast ziet Teeven mogelijkheden om beelden van particuliere beveiligingsbedrijven beter te benutten. Zoals in winkelcentra, op de grote beeldschermen voor het aanprijzen van producten en diensten. Die zijn geschikt om verdachten van inbraken, diefstallen en overvallen aan het bezoekend publiek te tonen, met het verzoek om aangifte te doen als zij een verdachte herkennen. Ook in deze gevallen is de regie in handen van politie en justitie.

Toch nationale schandpaalwebsite 

Toch weer dieven op internet gezet 

Digitale schandpaal wordt strafbaar