Bewijs, beeldvorming en Danny K.

Inhoudelijk stellen de beschuldigingen tegen Danny K. maar weinig voor. Veel interessanter dan die paar verdenkingen van geweldsdelicten is de positie die het Openbaar Ministerie schetst van de figuren van Danny K. en zijn vriend Dick Vrij.

Door @Wim van de Pol

Met het creëren van een beeld van K. als een machtig persoon binnen de Nederlandse onderwereld probeert het OM de veroordeling voor vormen van een criminele organisatie en de geweldsfeiten binnen te halen. Een kernvraag wordt in hoeverre de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat dit beeld van de de invloedrijke K. terecht is. Want dan valt het ook makkelijker te geloven dat K. bedreigde en afperste.

Bemiddelen

Zijn advcoaat Jan-Hein Kuijpers vertelde de rechtbank afgelopen donderdag dat het zeker waar is dat Danny K. soms werd aangezocht om te bemiddelen. Geen feitelijke betrokkenheid, aldus Kuijpers, wel ‘praten, bemiddelen, oplossen, rechtvaardigheid, dat is zijn stiel. Binnen het milieu, dat wel.’ Als Danny K. zou zijn opgegroeid in andere kringen had hij ‘wellicht op uw stoel gezeten’, daarbij doelend op de rechters, meende Kuijpers.

Snoeven

Kuijpers benadrukte dat het criminele ‘verleden’ van Danny K. de rechters duidelijk moge zijn. En dat bij het bemiddelen snoeven met verwijzing naar repuatie een gebruikelijke modus operandi is. ‘Snoeven is naar mijn weten niet strafbaar’, zei Kuijpers. ‘Keeping up the appearance’ is normaal. Het Openbaar Ministerie denkt nu juist dat waar Kuijpers spreekt over ‘verleden’ Danny K. ook in het recente heden onder bemiddelen ook afpersen verstond.

‘Anchormen’

Het zwaarste weegt de beschuldiging dat oud-Hells Angels-President Theo H. een klap kreeg van Dick Vrij en ook door Danny K., Dick Vrij en Willem Holleeder werd afgeperst. Inderdaad, er was wel degelijk een akkevietje tussen K. en Theo H., zei Kuijpers. Maar de afgeluisterde gesprekken die H. betreffen, behelzen zuiver zakelijke overwegingen, zei hij. De bedoeling was om geld te verdienen aan marketing met de nieuwe MC No Surrender. K., Vrij en met name Holleeder zouden als reclamemakers voor No Surrender optreden (‘anchormen’). En dan zouden ‘commerciële dingen’ volgen zoals het opzetten van een kledinglijn. K. zegt het in een opgenomen gesprek zo: ‘… zoals vroeger. Je weet het wel he? Honderd duizenden shirtjes verkocht he vroeger. He met No Surrender en dan euhh (ntv) t shirtjes, trainingspakken, stapels pakken hoor (…).’

Good standing

Volgens Kuijpers heeft Theo H. ‘in de periferie’ van de onderlinge contacten die K., Holleeder en Vrij hadden in relatie tot No Surrender en de Hells Angels ‘de boel lopen flessen’ – flessen waarmee dan precies, dat wil geen van de betrokken heren kwijt. En vervolgens wilde K. dat Theo H. een ‘gebaar’ zou maken. En dat gebaar moest het veranderen zijn van de bad standing van Willem van Boxtel in good standing, zodat die in volle glorie een nieuwe voorman van No Surrender zou kunnen worden.

Ad hoc

Al met al geen aanwijzingen dat van geldbedragen of afpersing sprake was, vindt Kuijpers. Ook al omdat verklaringen van anderen het geschetste zakelijke scenario lijken te bevestigen. Er zijn geen afgeperste geldbedragen en geen andere geweldspleging dan die ene draai om de oren, die H. van Dickie Vrij ontving. Het was in een opwelling, ‘ad hoc’, zeggen de advocaten.

Beeldvorming

De rechtbank heeft nu de schone taak om al dit gedoe tussen al deze heren een waardering te geven. Veel in de zaak rond Danny K. is een kwestie van beeldvorming. K. en zijn vrienden leven in het criminele milieu (‘dat wel’, zoals Kuijpers het zei). Die beeldvorming daar zijn de heren zelf schuldig aan, dat wel. Maar alleen beeldvorming is geen bewijs, totdat beeldvorming de overtuiging van de Haarlemse rechtbank wordt. Dan gaan de heren voor gaas.

Zie ook:

Danny K.: ‘de jacht op een verdenking’

Forse straffen geëist tegen Danny K. en Holleeder