Het bewijs: flink betaald voor La S.

De kroongetuige in het liquidatieproces Passage, Peter la S., krijgt in ruil voor zijn verklaringen zeker 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. De regeling staat op gespannen voet met het verbod om een kroongetuige een financiële beloning toe te zeggen. De rechtbank die de verklaringen van La S. moet wegen in het bewijs beschikt niet over deze documenten.

Uit de documenten uit november 2010 blijkt bovendien dat La S. daarnaast nog eens een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro heeft geëist.

La S. – die een lange geschiedenis had als gewelddadig crimineel – en het Openbaar Ministerie sloten begin 2007 een deal. In ruil voor zijn verklaringen over andere verdachten zou de officier van justitie tegen hem een lagere straf eisen.

La S. verklaarde zelf dat hij betrokken was bij de moord op Kees Houtman in 2005. Dit deel van de deal is openbaar. Dat geldt niet voor de overeenkomst die La S. sloot met het Team Getuigen Bescherming. Dit deel van de deal is tot op heden geheim omdat het zou gaan om de veiligheid van La S.

Berichten dat La S. in deze geheime overeenkomst meer dan een miljoen zou zijn toegezegd, zijn in de rechtszaal door officier van justitie Betty Wind ontkend.

Dit deel van de deal is ook voor de rechters in het proces geheim.Maar uit de stukken die in handen van de NOS zijn, blijkt dat in de zogeheten Hoofdlijnen Overeenkomst van juni 2009 al 1,4 miljoen is toegezegd aan La S. Een deel daarvan, zes ton, is weliswaar een lening maar het bedrag moet pas over 25 jaar worden terugbetaald terwijl er geen rente over wordt berekend.

Deze lening was bestemd voor de koop van een bedrijf en een woning. De overige acht ton wordt de komende tien jaar uitgekeerd als vergoeding voor beveiliging “en het verwerven van een garantie-inkomen”.??Toch bleek kort daarna dat La S. niet tevreden was met de overeenkomst. Hij vond het TGB toezeggingen niet na kwam. Hij stelde nieuwe eisen, die tot op heden onbekend zijn gebleven.

Uit de uitgelekte stukken blijkt nu dat La S. een nieuwe identiteit voor hem en zijn zoon wil (inclusief onder meer een nieuw internationaal geboortebewijs, en internationaal bewijs van goed gedrag, paspoort en rijbewijs), een schoon strafblad en begeleiding bij de emigratie naar een ander land.

Daarnaast eiste hij 2,3 miljoen schadevergoeding voor onder meer het zware gevangenisregime waarin hij verblijft, het schenden van zijn privacy, gederfde levensvreugde en extra beveiligingskosten voor zijn zoon.

La S. en het OM zijn nog steeds met elkaar in onderhandeling.

Een passage uit de overeenkomst:

“Het bedrag [1,4 miljoen] is verdeeld in een renteloze lening van € 600.000 (€ 300.000 voor een veilige woning en € 300.000 voor het kopen van een bedrijf) en een bedrag van € 800.000 ten behoeve van de bestrijding van de noodzakelijke kosten ten behoeve van veiligheid en het verwerven van een garantie inkomen. Het totale bedrag van de lening dient na 25 jaar in één bedrag te worden terugbetaald”.

Zie verder NOS.

Alle berichten over Peter la S.