Bijna vier ton bijstandsfraude in Apeldoorn

In Apeldoorn heeft de sociale recherche van de gemeente in de eerste helft van 2011 bijna 390.000 euro aan bijstandsfraude geconstateerd in 31 onderzoeken. In negen zaken leidde dit tot een beëindiging van de uitkering, waarbij de fraudeurs strafrechtelijk vervolgd worden en de onterecht verkregen uitkering teruggevorderd wordt. Voorbeelden van fraude zijn: verzwegen samenwoning, verzwegen vermogen, zwartwerk en illegale inkomsten uit bijvoorbeeld hennepteelt of autohandel.

Er zal ter waarde van ruim 200.000 worden bespaard op beëindigde uitkeringen.

De gemeente doet onderzoek met een team van controleurs en sociaal rechercheurs in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen. Het team kijkt onder meer in bestanden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) welke auto’s iemand op zijn naam heeft staan. En verder is er samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), woningbouwverenigingen en de politie.

Het team krijgt ook anonieme tips van inwoners. In ernstige gevallen wordt de Sociale Inlichtingen en Opsporings Dienst, de SIOD.  

Als dit cijfer van Apeldoorn naar een landelijke indicatie wordt geëxtrapoleerd komt de landelijke bijstandsfraude in de buurt van de acht miljoen.