Bronbescherming en machtsmisbruik

Officier van justitie Nanette van Ditshuyzen heeft aan Crimesite laten weten dat het Openbaar Minsterie ‘zich momenteel beraadt over de vraag of de betreffende reacties, en onder welke omstandigheid, moeten worden geacht te vallen onder de journalistieke bronbescherming.’ Totdat er een standpunt is zal het OM geen pogingen ondernemen gebruikersgegevens van Crimesite te vorderen. Afwachten dus. Het rumoer dat rond de vordering aan Crimesite is ontstaan roept de vraag op bij welke andere sites de politie langsgaat om IP-nummers te vragen. En of dat vaak gebeurt.

Jazeker. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten, lijkt het opvragen van IP-nummers te passen in een trend, het komt geregeld voor. Zo heeft RTV Utrecht in 2010 tot tweemaal toe een verzoek gehad van de Amsterdamse recherche om IP-adressen af te geven. In beide gevallen is daar geen gehoor aan gegeven. De NVJ heeft een meldpunt voor verzoeken om inbeslagname van journalistiek materiaal of inbreuken op het verschoningsrecht van journalisten.

Maar het is ook zeker dat kleinere sites of media die erom gevraagd worden gegevens over gebruikers wel degelijk hebben gegeven.

Advocaat Marnix van der Werf, die namens Crimesite een brief stuurde aan het Openbaar Ministerie over de kwestie, is ervan overtuigd dat media soms zwichten voor de dreigende taal van de politie en justitie. ‘Ik vind het machtsmisbruik want ze weten donders goed dat het niet mag en ze doen het toch. Daarom is het belangrijk dat een zaak als deze op de spits gedreven wordt en publiciteit krijgt, want morgen proberen ze het bij een ander.’ 

Lees ook:

Amsterdamse recherche dreigt hoofdredacteur Crimesite met arrestatie