Buitenlander-verbod Maastricht verboden

Buitenlanders weigeren in coffeeshops van Maastricht mag niet op basis van de Opiumwet. De burgemeester van Maastricht had in 2006 niet een plaatselijke coffeeshop voor drie maanden mogen sluiten omdat deze buitenlanders had toegelaten. Dit is het veto dat de Raad van State vandaag heeft uitgesproken over de Algemene plaatselijke verordening (Apv) die de gemeente hanteert ten aanzien van buitenlanders in de shops.

Met de Apv wil de gemeente Maastricht buitenlandse toeristen weren uit de coffeeshops in verband met overlastproblemen. De Opiumwet, die boven de Apv staat, verbiedt de verkoop van alle drugs in Nederland en maakt hierbij geen onderscheid tussen Nederlanders en buitenlanders. Als de gemeente een andere juridische constructie had gebruikt was de Apv wél mogelijk geweest.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt de Raad duidelijk dat het Europees Recht en de Nederlandse Grondwet ruimte laten voor de bepaling dat alleen ingezetenen van Nederland klant mogen zijn van een coffeeshop. Buitenlanders discrimineren mag dus in principe wel, zegt de Raad van State.

De uitspraak van de Raad van State zal de komst van de wietpas overigens niet dwarsliggen. De pas die ervoor bedoeld is buitenlanders juist te weren uit coffeeshops door een bezoekerslimiet te stellen, zal in de toekomst in verschillende steden ingevoerd worden.

Burgemeester Onno Hoes van Maastricht reageert als volgt:

‘Het is goed dat de uitspraak van de Raad van State er ligt. Hiermee sluiten we de periode van het proefproces, dat in 2005 startte, af. De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat het verminderen van de buitenproportionele drugsoverlast mogelijk is door niet ingezetenen uit de coffeeshops te weren. De Raad van State houdt dit instrument echter exclusief voor de minister van Veiligheid en Justitie. Ik zal spoedig met minister Opstelten in overleg treden om te horen of en op welke wijze hij dit instrument gaat toepassen.’

Marc Josemans, voorzitter van de verenigde coffeeshops van Maastricht: ‘Met name ben ik teleurgesteld over de passage in de uitspraak dat discriminatie geoorloofd is’. Josemans doelt op de mening van de Raad van State dat beperkingen kunnen worden opgelegd omdat onderzoek aangetoond heeft dat buitenlandse coffeeshop bezoekers voor onevenredig veel overlast zorgen.

‘Dat is nergens, maar dan ook nergens aangetoond. Mocht het al zo zijn, dat coffeeshopbezoekers voor meer overlast zorgen dan wenselijk dan kan nergens worden teruggevonden dat deze extra overlast door buitenlandse bezoekers wordt veroorzaakt. Ik ben het dan ook absoluut niet eens met dat gedeelte van de uitspraak.’

Zie Maastricht Actueel.