Chipshol doet aangifte tegen vier rechters

Projectontwikkelaar Chipshol, onder leiding van Peter Poot (foto), heeft vandaag bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam aangifte gedaan wegens meineed tegen vier rechters. Chipshol stelt dat de rechters eerder dit jaar tijdens getuigenverhoren onder ede valse verklaringen hebben afgelegd. Die verklaringen gingen over het vervangen (eind 2006) van drie Haarlemse rechters in een procedure van Chipshol tegen Schiphol.

Volgens Chipshol legden Bakker en zijn collega’s ten gunste van staatsbedrijf Schiphol tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af om de ware reden(en) van de wissel van de drie rechters te verhullen.

De drie rechters hadden Schiphol in 2005 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol, omdat Chipshol door een bouwverbod zijn bouwplannen niet kon realiseren. Er was een conflict over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de omgeving van Schiphol. Toen de rechters in 2007 de hoogte van de vergoeding zouden bepalen, werden zij vervangen door nieuwe rechters en de nieuwe rechters veroordeelden Schiphol tot een fors lagere schadevergoeding dan geëist.

De schade was door Chipshol geraamd op 97 miljoen euro, uiteindelijk werd de vergoeding bepaald op 16 miljoen euro en een schadeclaim tegen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) werd geheel afgewezen. Dat laatste vonnis is inmiddels vernietigd door het Hof Amsterdam.

Peter Poot: ‘Over de rechterswissel is in juni o.a. toenmalig president Bakker van de Haarlemse rechtbank onder ede gehoord. Hij maakte na de wissel promotie en werd benoemd tot president van de Haagse rechtbank. Ook de vervangen rechter Monster (sinds 1 oktober 2010 Financieel Ombudsman), zijn opvolger rechter Ruitinga en sectorvoorzitter M.J. Smit zijn gehoord. Tijdens de verhoren spraken de rechters elkaar op tal van punten tegen. Zo stelde Monster dat hij de Chipshol-zaak aan zijn collega Ruitinga had overgedragen. Maar die ontkende dit en stelde dat Monster in de bewuste periode met vakantie was. Ook spraken de getuigen elkaar tegen over bij de Rechtbank Haarlem gehanteerde regels en procedures inzake het rouleren van rechters.’

Op 26, 27 en 28 september hoort Chipshol o.a. twee griffiers en nog drie rechters van de rechtbank in Haarlem. En ook secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie. Chipshol denkt dat Demmink kan verklaren over de vraag of er van hogerhand bemoeienis met de zaak is geweest.

In de Chipshol-zaak wordt de voormalige vice-president van de rechtbank in Den Haag, Hans Westenberg, verdacht van ambtelijke corruptie en meineed. Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog.

Een andere voormalig vice-president van de rechtbank Den Haag is Pieter Kalbfleisch. Hij trad in april terug als topman van de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) na belastende verklaringen van een griffier van de rechtbank. Hij is verdacht van meineed.