Commissie: ‘geef AIVD meer bevoegdheden’

De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten meer bevoegdheden krijgen in het belang van het nationale veiligheid. Dat stelt de commissie-Dessens in een rapport dat maandag aan de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken is uitgereikt. Volgens het rapport moeten de veiligheidsdiensten ook dataverkeer via de kabel kunnen onderscheppen. Nu mag dat alleen via de ether.

De nieuwe bevoegdheden van de veiligheidsdiensten moeten wel per geval worden beken door de minister, die persoonlijk toestemming moet geven.

Dessens

De commissie-Dessens is door de Tweede Kamer in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2002. De commissie, onder leiding van de oud-topambtenaar Dessens heeft het rapport maandag aangeboden minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Hennis–Plasschaert (Defensie).

Groei

Het rapport stelt dat de Nederlandse veiligheidsdiensten meer bevoegdheden moeten krijgen. ‘Door de explosieve groei van internationale kabelnetwerken wordt het steeds belangrijker dat de diensten ook het kabelgebonden internetverkeer kunnen verkennen en analyseren in het belang van de nationale veiligheid’, aldus het rapport.

Ether

Binnen de huidige wet mogen telefoon- en dataverkeer alleen worden onderschept als het via de ether wordt verzonden. Door de enorme toename van het aantal kabelnetwerken moeten de veiligheidsdiensten ook via de kabel het verkeer kunnen onderscheppen, zegt het rapport.

Toezicht

Deze stappen moeten wel gedaan worden onder toezicht van de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).  Als de CTIVD een bezwaar ziet, heeft ze volgens het rapport het recht om de activiteit van de AIVD of MIVD te laten staken. De CTIVD moet ook strenger toezicht houden.