Corruptie bij Defensie

Jacques H. leek net een nette man met een hoge ambtenarenbaan op het ministerie van Defensie, die altijd met een zeer nette auto kwam voorrijden. Maar als het waar is wat De Telegraaf over hem schrijft was deze nette man een corrupte sukkel. Het ministerie van Defensie heeft aangifte tegen H. gedaan omdat hij zichzelf als beheerder van het enorme wagenpark van Defensie gratis in te dure auto’s liet rijden. Momenteel een Audi A5.

Volgens De Telegraaf kwam de zaak van H. aan het licht door het onderzoek van de Commissie-Schouten naar de aanschaf van nieuwe politieauto’s. Eén van de ondervraagden kwam met belastende feiten over de wagenparkbeheerder van Defensie op de proppen. Hij had ze weer te horen gekregen van een klokkenluider bij Defensie.

Jacques H. is verantwoordelijk voor 6000 auto’s bij Defensie. Maar hij zou ook zelf dure dure auto’s tegen mooie kortingen kopen. De factuur betaalde hij pas, zo is de verdenking, wanneer de wagen maanden later weer werd ingeruild tegen een gunstige prijs. Per saldo rijdt H. gratis en maakt hij misbruik van zijn positie.

Een dag nadat de commissie-Schouten de beschuldigingen hoorde was het nieuws al bij de op één na hoogste ambtenaar, de plaatsvervangend secretaris-generaal bekend. Afgelopen weekeinde werd minister Hillen op de hoogte gesteld.

Een Defensie-woordvoerder zegt in De Telegraaf: ‘We nemen de beschuldigingen zeer serieus. Omdat er sprake is van een mogelijke integriteitschending hebben we het OM in Arnhem gevraagd dit te onderzoeken.’

Volgens de klokkenluider die Defensie op het spoor zette is er op het ministerie een interne lobby gevoerd om VW te bevoordelen en orders niet aan Opel te gunnen.