Crimesite zat juist goed!

Even nog over het persbericht dat het Openbaar Ministerie van Amsterdam afgelopen vrijdag uitgaf over dit bericht op Crimesite: ‘Crimesite zat ernaast‘. Met dat persbericht vervolgde het OM een woordenspel: heeft de officier van justitie de rechtbank juist geïnformeerd op de uitleveringszitting van Greg Remmers (naar Italië) toen zij zei dat er in Nederland geen Nederlands onderzoek liep? Crimesite vindt van niet, omdat er wel degelijk getapt en geobserveerd werd in Nederland, er lag zelfs een mysterieuze observatiefoto (zie foto) ter tafel. 

Het OM zei: het was wel correct, het was immers geen echt Nederlands onderzoek, maar het onderzoek was een gevolg geven aan een Italiaans rechtshulpverzoek.

Deze week stelde Crimesite nog een vervolgvraag aan het Openbaar Ministerie te Amsterdam om toch nog wat meer helderheid te krijgen:

Wist de officier van justitie tijdens de zitting dat er in het onderzoek Anjer door de Nederlandse Nationale Recherche volop door Nederlandse rechercheurs op Remmers c.s. werd gewerkt met observatieteams en al?

Met andere woorden. Toen ze vraag kreeg voorgelegd over hoe die in Nederland genomen observatiefoto in Italië kon opduiken, wist ze echt niet dat die foto door het Anjer-team in Nederland was gemaakt?

Of ging ze ervan uit dat ze de waarheidsvinding diende door in een woordenspel geen helderheid te scheppen over de foto, waar dat wel mogelijk was?

Het Openbaar Mnisterie wilde die vraag deze week niet beantwoorden.

De officier had in dat laatste geval ook gewoon de waarheid kunnen vertellen: dat er een Anjer-onderzoek was gestart door de Nederlandse Nationale Recherche om uitvoering te geven aan een Italiaans rechtshulpverzoek. In plaats van dat: ‘geen onderzoek is verricht in het kader van een Nederlands opsporingsonderzoek’.

Maar goed, er werd dus wel opsporingsonderzoek verricht. En wat betreft het woordenspel: in zoverre zat Crimesite juist goed, niet ‘ernaast’.