Criminaliteit daalt in Nederland een beetje

Het is maar hoe pessimistisch je bent als je het persbericht (‘Criminaliteit daalt nauwelijks’) van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de misdaadcijfers leest. Crimesite had inderhaast net als andere media een negatieve draai aan de cijfers gegeven, zonder het rapport nader te bezien. Fail: verkeerde interpretatie, zo attendeerde een aandachtige lezer de Crimesite-redactie. Daarom nu het goede nieuws over dezelfde statistieken. Het aantal Nederlanders dat in aanraking kwam met criminaliteit is dalende van 32,4% in 2005 tot 25,4% in 2010. Dat geldt bijvoorbeeld voor geweldsdelicten (2005: 6,3%, 2009: 5,7%, 2010: 5,5%).

Maar dat geldt zeker voor vermogensdelicten zoals diefstal (2005: 18,3%, 2010: 12,5%) en vandalisme (2005: 16,4%, 2010: 12,7%).

Goed nieuws: de criminaliteit is dus gedaald. Het CBS en en sommige media legden er de nadruk op dat de de laatste jaren de daling een stabiliserende trend vertoont: het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit ligt nu iets boven de 25 procent, bijna hetzelfde als in 2008.

Een kwart van de mensen voelt zich wel eens onveilig. Maar ook dat percentage is gedaald: in 2005: 33,6 en in 2010: 26,3. Dat laatste getal is ten opzichte van 2009 (25,8%) wel iets gestegen, maar blijft toch stabiel.

De media – zoals Crimesite – zijn natuurlijk deels de oorzaak van die onveiligheidsgevoelens, zeker als ze de cijfers al te negatief interpreteren.

Wie meer cijfers wil: dit is het CBS-rapport.