Crimineel profiel van elke burger

De Nederlandse overheid gaat van elke Nederlander gegevens koppelen om een profiel op te stellen, op basis waarvan aanwijzingen voor belastingfraude verkregen kunnen worden. Inlichtingendiensten denken op basis daarvan vast te kunnen stellen wie goed in de gaten gehouden moet worden.

Het systeem moet gebruikt door allerlei overheidsdiensten, zoals gemeenten en de Belastingdienst. Die kunnen patronen ontdekken in een verzameling van informatie die tot nu toe los worden opgeslagen, zoals arbeidsgegevens, boetes en sancties, gegevens over roerende en onroerende goederen, vergunningen en ontheffingen en zorgverzekeringsgegevens.

Automatische ‘risicomelding’

Op basis van deze gegevens kan een risicoprofiel worden opgesteld, dat vergelijkbaar is met het profileren van criminelen. Het systeem produceert automatisch een ‘risicomelding’, dat niet een specifieke verdenking is maar is gebaseerd op patronen in de gegevens. Personen met een risicomelding komen in een aparte database terecht. Hoeveel personen dat zijn, hangt af van de criteria die in het systeem moeten worden opgegeven.

De Raad van State had grote bezwaren tegen het systeem, schrijft de Volkskrant. Volgens de RvS is het niet bedoeld om fraude in te perken, maar om zo groot mogelijke armslag te hebben. Minister Asscher van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de maatregel, heeft de adviezen van de RvS en het College Bescherming Persoonsgegevens naast zich neergelegd. Ook is het voor burgers niet mogelijk om op te vragen wat er met hun eigen data gebeurt.