‘Criminele meisjes anders aanpakken’

Een op de vijf jeugdige delinquenten is een meisje. Meisjes komen door andere oorzaken in de criminaliteit terecht dan jongens. Daar moet op gelet worden om hen op het rechte pad te houden. Dat schrijft criminologe Annemarie Slotboom in Trouw.

Inhaalslag

Tot 2007 steeg het aantal meisjes en jonge vrouwen dat in de criminaliteit terechtkwam verhoudingsgewijs harder dan het aantal jongens en jonge mannen. Volgens Slotboom zal dat nog toenemen omdat meisjes nog steeds niet met een echte inhaalslag bezig zijn. Meisjes plegen naar verhouding veel diefstallen (47%). Slotboom: 'Wat betreft vermogensdelicten liggen jongens en meisjes het dichtst bij elkaar, wat betreft zedendelicten liggen ze het verst uit elkaar.'

Psychische klachten

Ondanks verschillen in ernst van de delicten zit er wel een lijn in de achtergronden van criminele meisjes. Veel hebben problemen in de gezinssituatie, onveiligheid, trauma's van seksueel misbruik en psychische en fysieke verwaarlozing en mishandeling. Dit soort achtergronden vindt je ook bij jongens die in de criminaliteit gaan. Maar volgens Slotboom zijn er ook specifieke oorzaken die vooral voorkomen bij meisjes: 'Het gaat dan om psychische klachten – angst, depressieve stemming en zelfmoordgedachten – die waarschijnlijk het gevolg zijn van de traumatische ervaringen zoals fysieke mishandeling en seksueel misbruik, en problemen in de relatie met ouders en leerkrachten.'

Traumaverwerking

Bepaalde vormen van therapie werken ook minder goed bij meisjes dan bij jongens. Slotboom pleit ervoor apart beleid voor meisjes te ontwikkelen. Slotboom: 'Feitelijk zijn alle interventies, gericht op recidivevermindering, ontwikkeld op basis van onderzoek en kennis over criminaliteit bij jongens. Hoog tijd dus om bestaande interventies onder de loep te nemen en te kijken waar aanpassingen mogelijk zijn om ook de problematiek van meisjes te verminderen.' Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan verwerking van trauma's en aan het verbeteren van de kwaliteit van relaties van criminele meisjes.

Overigens blijkt uit onderzoek dat de totale criminaliteit onder jongeren in Nederland al een paar jaar aan het dalen is, die van meisjes daalt echter minder snel.