‘Dan zijn tienduizend experts niet genoeg’

De levenslang gestrafte Hüseyin Baybaşin zegt de afwijzing van zijn herzieningsverzoek door advocaat-generaal Diederik Aben al te hebben zien aankomen. Hij reageerde een half uur na de uitspraak tegenover Crimesite.

Baybaşin:

Als zeven experts uit verschillende landen, ook van KPN en TNO, het eens zijn dat er overtuigende tekenen zijn van manipulaties in de opgenomen telefoongesprekken. Als twee hoogleraren dit onderschrijven. En als alleen de heer Aben en een ongekwalificeerde clown die hem bijstond dit bestrijden, wat moet er dan nog meer meer zijn voor de heer Aben en de Hoge Raad om de waarheid te accepteren? Als er een hele reeks getuigen is, die allemaal verklaren over een samenspanning tussen Turkije en Nederland in mijn zaak. Iemand die geen Koerdisch spreekt zegt dat er niets mis is met de vertalingen door de politietolken terwijl een internationaal erkend expert in Koerdisch en Turks precies aanwijst welke woorden verkeerd zijn vertaald. Wat meer moet er zijn om de waarheid te accepteren. Als dat allemaal niet genoeg is om deze zaak nog een keer te laten bezien door een gerechtshof, dan zijn tien duizend experts en getuigen, hoe gekwalificeerd ook, niet genoeg. Ik denk dat het Nederlandse publiek en de Nederlandse politiek zich erin zouden moeten verdiepen en zich moeten uitlaten over zoveel lelijkheid.