‘Financiering jihad-strijders vanuit Nederland’

Nederlandse en Belgische Syrië-gangers worden maandelijks met duizenden euro's gefinancierd vanuit Nederland en België. Dat stelt een bron tegenover Crimesite. Deze "Chessy" heeft zich als tipgever beziggehouden met onderzoeken naar ronselnetwerken. Hij heeft naar eigen zeggen veel informatie aan inlichtingendiensten doorgegeven. Volgens Chessy blijven deze geldschieters tot nu toe buiten schot van de inlichtingendiensten in Nederland en België.

Door @Wim van de Pol  

De financiële injecties worden door de Syriëgangers gebruikt om hun gezinnen te onderhouden, wapens te kopen maar ook om aanslagen te plegen. Volgens Chessy heeft de Haags-Turkse Nederlander Murat O. een aanslag in Irak begin 2014, met geld afkomstig van Haagse extremisten gefinancierd.

Islam4UK

Het netwerk van voorheen Sharia4Holland, kan nu de Nederlandse tak van IS (ISIS) worden genoemd, aldus Chessy. Het zou onderdeel zijn van een Europese IS-organisatie die onder meer onder leiding staat van Anjem Choudery, voorheen voorman van Islam4UK. Chessy: 'Ze hebben een militaire raad, ze hebben in Nederland honderden leden, werken ondergronds, misbruiken onze wetten, hebben grote sommen geld tot hun beschikking en ze zijn heel goed georganiseerd.'

Knokploegen

De groep kent een nauwkeurige taakverdeling. Sommigen houden zich enkel bezig met theologische aangelegenheden zoals het geven van fatwa's en het verzorgen van lezingen. Anderen onderhouden websites, facebook-pagina’s en blog’s. Weer anderen houden zich alleen maar bezig met ronsel-activiteiten. Chessy: 'Er zijn ook knokploegen die debatten verstoren en hun tegenstanders, bijvoorbeeld imams en moskeegangers intimideren, en bedreigen.'

Istanbul

Chessy stelt dat Nederlandse en Belgische staatsburgers vanuit Nederland en België IS financieel financieren en dat de AIVD, NCTV en de Belgische Staatsveiligheid hier geen zicht op hebben. Chessy zegt te beschikken over documenten waaruit zou blijken dat er maandelijks vanuit Nederland en België duizenden euro’s via Western Union en Money Gram worden overmaakt naar Turkije met als eind bestemming Syrië. Als tussenpersoon noemt Chessy een in Istanbul gevestigde Syriër Mohamad Al-Saeed Al-H. (40). Chessy: 'Inlichtingendiensten kennen deze man niet. Hij is eigenaar van een wisselkantoor in Istanbul en geldt als de bankier van de Westerse ISIS-leden die vooral vanuit Ar-Raqqa en Al-Baab Allepo opereren. Leden van zijn netwerk hebben diverse Nederlandse en Belgische jihadisten naar Syrië gesmokkeld voor een bedrag tussen de 300 en de 500 euro.'