De laatste kans voor Dino Soerel (#4)

Kroongetuige Peter la Serpe blijkt zonder misverstanden te hebben verklaard dat Willem Holleeder Kees Houtman (42, foto) liet vermoorden, en niet alleen Thomas van der Bijl. Waarom hield een officier van justitie ook deze “nieuwe” Holleeder-weglating tussen 2006 en 2012 geheim?

Door @Wim van de Pol

Thomas van der Bijl (2006) is volgens La Serpe in opdracht van Willem Holleeder vermoord, zo concludeerde advocaat Nico Meijering in zijn slotpleidooi in de zaak van Dino Soerel (zie deel #2 en deel #3). Nu blijkt dat La Serpe Holleeder ook hard heeft beschuldigd van de moord op Kees Houtman (2005). Die suggestie kwam al uit passages over Holleeder die zijn weggelaten, hij zou tijdens een ontmoeting met Jesse Remmers ‘eerst Osdorp’ hebben gezegd.

De harde beschuldiging lezen we nu uit een verklaring van een rechercheur, die advocaat Nico Meijering tijdens zijn slotpleidooi naar buiten bracht. Het Openbaar Ministerie heeft volgens Meijering tot op de dag van vandaag proberen te verhinderen dat er transparantie kwam over de volledige gang van zaken rond de Holleeder-weglatingen.

Tikken

Op de geluidsopnames van de kluisverklaringen is steeds te horen dat, terwijl La Serpe spreekt, een rechercheur mee zit te tikken. Volgens advocaat Meijering wijst dat erop dat er steeds direct een “zakelijke weergave” van de verhoren werd gemaakt door de rechercheurs. Tot op heden heeft het Openbaar Ministerie deze “zakelijke” verslaglegging niet aan het gerechtshof verstrekt.

Als die zakelijke weergave wel was verstrekt dan hadden we nu waarschijnlijk kunnen lezen hoe La Serpe Holleeder ook direct en concreet beschuldigde van het uitlokken van de moord op Kees Houtman. Nu moeten we het doen met een verklaring van één van de rechercheurs die erbij was, vorig jaar afgelegd bij de rechter-commissaris.

De naam Holleeder

Het is klip en klaar, volgens verbalisant Z034. La Serpe heeft concreet gezegd dat hij weet dat Holleeder opdracht gaf voor het vermoorden van Kees Houtman. La Serpe deed dat nadat de opnameapparatuur werd stopgezet.

Verbalisant Z034 vroeg La Serpe wie ‘de opdrachtgever’ voor Houtman was en La Serpe wilde dat niet vertellen, waarna Z034 aandrong, ‘want ik wilde gewoon weten wie de opdrachtgever was’. Het opnameapparaat werd uitgezet: ‘en toen kwam hij met de naam Holleeder’, zo blijkt dat Z034 vorig jaar heeft gezegd bij de rechter-commissaris.

‘…heb-ie levenslang…’

De rechercheurs en officier van justitie Sander de Haas hielden deze voor Soerel ontlastende kennis geheim en lieten het weg uit het Soerel-dossier. In november 2006 beloofde De Haas, die verantwoordelijk was voor de geheime criminele inlichtingen, en voor het contact met Peter la Serpe, dat La Serpe’s beschuldigingen over Holleeder zouden worden weggelaten. La Serpe vreesde voor de veiligheid van zijn familie. La Serpe zei daarover in 2006 in gesprek met De Haas:

La Serpe: Op het moment dat ik tegen Holleeder getuig heb-ie levenslang. (…) Ik kan vrij belastend zijn voor hem. Dat kan ik eh dat kan dus niet. Snap je wat ik bedoel? Omdat jullie niet de bescherming kunnen bieden.
De Haas: Ja, ja.

En verderop:

De Haas: Jij bedoelt als je specifiek over die opdrachtgever gaat praten.
La Serpe: Nou ja, als ik zeg over Dino dat heb ik alleen maar van Jes gehoord dus dat is vrij zacht. Maar over Willem dat kan hem nog wel eens zwaar aangerekend worden.

In de plaats

Nico Meijering bepleitte dat La Serpe Dino Soerel als opdrachtgever in de plaats van Holleeder stelde, omdat hij Holleeder niet durfde te belasten. En ook dat wat La Serpe concreet over Soerel vertelde niet kan kloppen en dat hij dus concrete eigen wetenschap over Holleeder verzweeg. Hij tekende daarbij aan dat de weglating van de Holleeder-passages indertijd zijn geaccordeerd door het hoogste niveau binnen justitie: het College van Procueurs-generaal.

Het dossier loopt niet over van het bewijs tegen Soerel. Een feit is dat zwaar ontlastende kennis van La Serpe door justitie onder de pet is gehouden. Meijering tegen het hof: ‘kan het OM ons uitleggen waarom dit ook al die jaren in die beschreven totale martelgang tot in hoger beroep is achtergehouden?’

Snippertjes

De Haas wist dat de tactische recherche wat Soerel betreft bezig was de verkeerde kant op te zoeken. Hij liet het begaan terwijl hij ook wist dat het voor Soerel op een levenslange straf uit kan draaien.

Op een zitting heeft De Haas gezegd dat hij wat La Serpe over Holleeder zei maar ‘snippertjes’ vond. Dat terwijl La Serpe over Soerel bijna niets uit eigen wetenschap kon vertellen. Ook zei De Haas dat er naar Holleeder destijds ‘geen feitenonderzoek’ is gedaan. De Haas:

Ik wist niet of het waar was.

Nico Meijering zei dat hij het erop houdt dat het Openbaar Ministerie heeft besloten in zee gaan met kroongetuige ‘die uiteindelijk kennelijk koste wat kost overeind gehouden moet worden.’

Advocaten Meijering en Flokstra vroegen om vrijspraak voor Soerel. Meijering besloot het pleidooi met de gedachte dat een mens onder een tram kan lopen of getroffen kan worden door een ernstige ziekte.

Maar het kan een mens ook gebeuren dat de verkeerde mensen op je pad komen en verhalen de wereld in worden geholpen die later uitgroeien tot een proces genaamd: Passage.

Waarschijnlijk komt het Amsterdamse gerechtshof nog voor de zomer met het arrest in de Passage-zaak.

Zie alle stukken over het pleidooi van Flokstra en Meijering:

De laatste kans voor Dino Soerel (#3)

De laatste kans voor Dino Soerel (#2)

De laatste kans voor Dino Soerel (#1)