Laatste vragen aan La S. (voorlopig)

Wie dacht dat het Passage-proces eeuwig door zou gaan kan nog best gelijk krijgen, er kan zomaar nog een konijn uit een hoge hoed komen. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag wel besloten dat nu alleen nog requisitoir en pleidooi zullen volgen. Dinsdagmiddag werden de laatste vragen gesteld kroongetuige Peter la S. Hij heeft er sinds het begin van de openbare rechtszitting drie jaar geleden vele honderden beantwoord. 

(foto misdaadjournalist.nl)

Het waren vooral “restvragen” die nog waren blijven liggen, over kleine details uit de eerdere verklaringen van La S. Zo langzamerhand waren alle thema’s wel uit en te na behandeld. Soms wist geen van de procesdeelnemers nog of een vraag misschien al eens een keer eerder was gesteld. 

La S. toonde zich op de laatste dag van zijn verhoren monter en welwillend. Maar directe antwoorden bleven ook dinsdag in veel gevallen uit. 

De laatste vraag van de jongste rechter handelde over een vriendin van La S. die na de moorden op Houtman, Hingst en Mieremet aan La S. had gevraagd ‘waren jullie dat?’, toen hij haar een tas met geld in bewaring kwam geven. Het ging om 17.000 euro, van de moord op Houtman, volgens La S.. De moord die – zegt La S. – Jesse R. in zijn aanwezigheid zou hebben gepleegd.

Of de getuige aan La S. destijds nog iets had gezegd over recente moorden?

‘Nee’, zei La S., verder had de getuige niks gezegd destijds. Ze wist verder ook niks van moorden, zei hij.

‘En wat heeft u aan haar geantwoord, op de vraag “waren jullie dat?”‘, vroeg de rechter.

‘Ja, het geld moet toch ergens vandaan komen’, zei La S.

Inhoudelijk waren dit zo ongeveer de laatste woorden in het laatste verhoor van de kroongetuige. 

‘Dit is dan de laatste vraag geweest’, zei de jongste rechter.

OK, mooi dan heb ik nog een verklaring’, zei La S., ‘nee hoor, grapje’.

Ten aanzien van de afwikkeling van de getuigenbeschermingsperikelen van La S.: besprekingen tussen het Openbaar Ministerie en de advocaat van La S. zullen binnenkort worden voortgezet. Het OM zegt geen nieuwe toezegging aan La S. te hebben gedaan.

Waar ook ter wereld La S. naartoe vertrekt, waarschijnlijk moet hij volgend jaar opnieuw opdraven, want het zal waarschijnlijk nog wel tot een hoger beroep komen. Afhankelijk van de straf die de rechtbank oplegt, zal de hechtenis van La S. waarschijnlijk dit jaar geëindigd zijn.

Het requisitoir begint op 14 mei, er zijn vijf dagen voor gereserveerd.

Pleidooien zijn in juni en juli. Uitspraak in de Passage-zaak volgt in het najaar.