OM: dossier Eline Melters gesloten

Het onderzoek naar de dood van Eline Melters is afgesloten. Het OM maakte bekend ‘dat uit niets blijkt dat aan het tragische overlijden van Eline Melters andere personen hebben bijgedragen dan zijzelf.’ Daarmee blijven volgens het OM de eerdere conclusies van politie en justitie dat Eline zelfmoord zou hebben gepleegd overeind. De 23-jarige Eline Melters overleed op dinsdagochtend 8 december 2009. Ze werd kort nadat ze gillend en onder het bloed haar woning had verlaten, gevonden op een grasveld voor de kerk in Urmond. Volgens de politie zou Eline zelfmoord hebben gepleegd. De familie van Eline en hun advocaat konden dat niet geloven en vroegen om nader onderzoek.

Nieuw onderzoek

In augustus 2014, bijna vijf jaar na het overlijden van  Eline, liet het Openbaar Ministerie weten dat zij het oude onderzoek nog eens zou laten bekijken door deskundigen die nog niet eerder bij de zaak betrokken waren. Het ging daarbij met name om het onderzoeken van forensisch materiaal, sporendragers en het sporenbeeld dat daarmee te verklaren zou zijn.

Partner

Het OM stelt in zijn persbericht ook uitdrukkelijk dat de toenmalige partner van Eline niet betrokken is bij het overlijden van de jonge vrouw.

Onbevredigend

De familie laat bij monde van advocaat Arthur van der Biezen weten de conclusies van het OM vooralsnog onbevredigend te vinden. Ze beraden zich nog op het in gang zetten van een eventuele artikel 12-procedure. Daniël Melters, de broer van Eline, laat desgevraagd aan Crimesite weten: “We zijn erg teleurgesteld, maar we leggen ons er niet bij neer en hopen snel inzage in het dossier te krijgen.”