Een klus van Willem Holleeder?

Rechtbank, Openbaar Ministerie en advocaten bogen zich in een zeldzame vereniging dinsdagmorgen over één van de grote raadsels in de verklaringen van Peter la S. Had Holleeder nu een ‘klus’ voor Jesse R. of niet? La S. wordt dinsdag ter zitting een laatste keer bevraagd over de criminele moordorganisatie. 

We leggen het even uit.

La S. heeft tijdens het afleggen van zijn laatste kluisverklaring over de moord op Kees Houtman, op zeker moment de band uit laten zetten. Sinds kort is bekend dat hij dan zegt dat Jesse naar Willem Holleeder ging om een klus te krijgen.

Letterlijk: ‘Jesse R. is enige tijd voor [de moord op] Houtman naar Holleeder gegaan om een klus te krijgen.’ Waarbij “klus” moet worden gelezen als de moordopdracht op Houtman.

In diezelfde periode zegt Peter la S. in een gesprek tegen een officier van justitie en een rechercheur van politie (zo weten we eveneens sinds kort):

‘Jesse vroeg om een klus en Willem zei ga morgen maar naar Dino, ik heb er genoeg.’

Dat is toch niet mis te verstane taal. Ware het niet dat La S. later, als hij voor de rechter-commissaris staat en onder ede voor de rechtbank, zich dit niet meer zo herinnert. 

Dinsdag zei hij ter zitting: ‘ik kan daar niets over zeggen, ik kan me dat echt niet herinneren’.

Over Kees Houtman is La S.’s verhaal voor de rechtbank steeds geweest dat Jesse R. eerst in de Rotterdamse Baja-club een opdracht krijgt, en La S. en Jesse R. de dag daarna het adres krijgen, en dat La S. pas nadien duidelijk wordt dat het beoogd slachtoffer Kees Houtman is.

Dus: de politie heeft twee keer een verkeerd proces-verbaal opgemaakt. Of La S. heeft een deels gewist geheugen. 

Of de opmerkingen over Holleeder maakten deel uit van de ‘zekerheidjes’ en andere strategische overwegingen die La S. in het eerste jaar zelf zegt te hebben gebruikt.

De jongste rechter vroeg daarom aan La S. of hij misschien uit ‘strategische overwegingen’ over Holleeder had gesproken, niet omdat het echt gebeurd was:

‘U heeft in uw gesprekken met de politie twee keer over Willem Holleeder gesproken. Later kunt u zich dat niet meer herinneren. Was dat misschien alleen om u als getuige interessant te maken?’, vroeg ze.

‘Nou nee hoor’, bromde La S. ‘Ik was interessant genoeg, dat wist de politie al heel lang, daar had ik Holleeder niet voor nodig.’